מח/ 230

יער חורשים

מטרת התוכנית


1. יצירת מסגרת תכנונית לפיתוח יער חורשים לשימושי נופש ביער ובחיק הטבע, תוך שמירה על ערכי טבע, נוף ומורשת.
2. קביעת הגבולות המדוייקים והשימושים העיקריים ליער, ע"פ הוראות תמ"א 22.
3. קביעת שטחים ליעודי יער שאינם בתמ"א 22.
4. קביעת הוראות לשטחי היער, ובכללן הוראות בדבר הפעילות היערנית, דרכי גישה, אתרים וחניונים ביער ופעילות פנאי.

עיקרי הוראותיה


1. קביעה מדוייקת של מתחמי היערות
2. קביעת ופירוט התכליות המותרות בשטחי היערות
3. התווית מערכת דרכים

מקום התוכנית


מצפון לראש העין לאורך ציר הגבעות

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 11/09/2012 תאריך פרסום: 11/09/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6471. עמוד: 6361. שנה עברית: התשעב . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 24/08/2012 תאריך פרסום בעיתון: 23/08/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 22/08/2012. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 24/08/2012. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 24/08/2012. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 09/08/2012
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 08/07/2012
החלטה בדיון בהתנגדויות 05/06/2011
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית 19/01/2011
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 29/12/2010
הוגשו התנגדויות 22/12/2010
פרסום להפקדה ברשומות 16/12/2010 תאריך פרסום: 16/12/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6173. עמוד: 1508. שנה עברית: התשעא . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 19/11/2010 תאריך פרסום בעיתון: 11/11/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 11/11/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 19/11/2010. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 12/11/2010. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 01/11/2010
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 19/10/2010
החלטה בדיון במועצה הארצית 24/02/2009
החלטה בדיון בהפקדה 11/02/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 29/02/2004
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף 02/10/2003
קבלת תכנית 26/05/2003

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 22 תכנית מתאר ארצית ליער ויעור- הוחלפה בתמא/ 1 אישור ע"פ תמ"א צפייה
תוכנית תמא/ 34/ ב/ 3 תכנית מתאר ארצית לנושא ניקוז ונחלים. כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 34/ ב/ 4 תכנית מתאר ארצית למשק המים - איגום, החדרה והידרולוגיה כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 35 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימור כפיפות צפייה
תוכנית תממ/ 3/ 21 תכנית מתאר מחוזית -מחוז מרכז- שינוי מס' 21 כפיפות צפייה
תוכנית שד/ 1000 פיקוח, שמירה ופיתוח של מקומות שונים. שינוי

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 451-0359331 יער חורשים שינוי
תוכנית ק/ 1000/ 1 יער חורשים שינוי צפייה
תוכנית שד/ 1115/ 30 יער חורשים כפיפות צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2011018 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות 05/06/2011
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2010005 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב' 26/05/2010
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2010003 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב' 24/03/2010
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
386 ועדה ארצית - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע) 24/02/2009
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2008006 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז 11/02/2008
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2006015 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז 24/07/2006
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2005013 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז 04/07/2005
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
הודעת פרסום פומבי על שמיעת התנגדויות 04/05/2011 הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 08/08/2012 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 27/10/2010 הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד גוף צבורי או מקצועי הפקדה להתנגדויות גב' לילך רדזי שילוח בשם חברת מקורות
2 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מר אראל ארצי מרכז משק בשם קיבוץ חורשים
3 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מר חאסם עאסי מתנגד לתכנית
4 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מר עוז שפירא מתנגד לתכנית
5 מתנגד ועדה מקומית או מהנדס ועדה מקומית הפקדה להתנגדויות אדר' נילי יוגב מהנדסת הועדה המקומית דרום השרון
6 מתנגד ועדה מקומית או מהנדס ועדה מקומית הפקדה להתנגדויות מר נאדר סרסור ראש עיריית כפר קאסם
7 מתנגד רשות מקומית או ועד מקומי הפקדה להתנגדויות מר סימון גוטמן, מזכיר בשם ועד מקומי נירית
8 מתנגד רשות מקומית או ועד מקומי הפקדה להתנגדויות מר שלומי לנגר ראש מועצה מקומית אורנית