אג/ מק/ 5952/ 043

שינוי קווי בניין - טובא זנגריה

מטרת התוכנית


תכנית מפורטת או תכנית מתאר מקומית בסמכות ועדה מקומית לפי סע' 62א(א)1 לחוק התכנון והבנייה שמטרתה כוללת את הנושאים הבאים:
שינוי קווי בניין בכדי לאפשר בנייה קיימת וניצול יעיל למגרש לפי סע' 62א(א)4.

עיקרי הוראותיה


שינוי קווי בניין כפי שקבוע בתשריט, לפי הקבוע בסעיף 62א(א)4.

מסמכי התוכנית


קבצים דיגיטליים
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 06/09/2012 תאריך פרסום: 06/09/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6469. עמוד: 6275. שנה עברית: התשעב . צפייה
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 27/06/2012
פרסום להפקדה ברשומות 30/05/2012 תאריך פרסום: 30/05/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6423. עמוד: 4339. שנה עברית: התשעב . צפייה

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 12815 תוכנית מתאר לטובא זנגריה שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2012007 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון 27/06/2012
פרוטוקול הורדה