ג/ 18902

שטח למבני ציבור, בועינה נוג'ידאת

מטרת התוכנית


מתן לגיטימציה למבנה המועדון הקיים ע"י ייעוד השטח לאזור מבני ציבור

עיקרי הוראותיה


שינוי יעוד שטח מאזור משולב (מגורים, מבני ציבור ושטחים פתוחים) לאזור מבנים ומוסדות ציבור
קביעת הוראות בניה ופיתוח

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מבני ציבור (מ"ר) 2,125 מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 14/06/2012 תאריך פרסום: 14/06/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6431. עמוד: 4695. שנה עברית: התשעב . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 01/06/2012 תאריך פרסום בעיתון: 01/06/2012. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 30/05/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 01/06/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 13/05/2012
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 09/05/2012
החלטה בדיון באישור תכנית 19/03/2012
פרסום להפקדה ברשומות 01/12/2011 תאריך פרסום: 01/12/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6329. עמוד: 958. שנה עברית: התשעב . צפייה
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 30/11/2011
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית 23/11/2011
פרסום להפקדה בעיתונים 28/10/2011 תאריך פרסום בעיתון: 26/10/2011. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 28/10/2011. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 28/10/2011. עיתון: עיתון יומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 04/10/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 18/09/2011
החלטה בדיון בהפקדה 08/12/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 28/06/2010
קבלת תכנית 17/05/2010

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 34/ ב/ 4 תכנית מתאר ארצית למשק המים - איגום, החדרה והידרולוגיה כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 35 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימור כפיפות צפייה
תוכנית תממ/ 2/ 9 תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 9 כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 13274 תכנית מתאר בועיינה נוג'ידאת שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2012006 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 19/03/2012
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2011005 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 25/05/2011
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2010017 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 08/12/2010
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 10/05/2012 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 26/09/2011 הורדה