7/ 03/ 473

יער גבעות גורל

מטרת התוכנית


א.פירוט מתחמי היער והוספת שטחי יער.
ב.עדכון תמ"א 22 ביחס למצב התכנוני המאושר.
ג.הגדרת פעילויות קולטות קהל והגישה אליהן.
ד.צירוף שמורת טבע עפ"י תמ"א 8 לשמורת טבע מוכרזת להב דרום.

עיקרי הוראותיה


א.קביעה מדויקת של מתחמי היער.
ב.קביעת ופרוט התכליות המותרות בשטחי היער.
ג.קישור היער אל מערכת הדרכים האזורית.
ד.סימון אתרים לפיתוח.
ה.שינוי ייעוד קרקע מקרקע חקלאית ליער נטע אדם קיים.
מקרקע חקלאית ליער נטע אדם מוצע.
מקרקע חקלאית ליער טבעי לטיפוח.
מקרקע חקלאית ליער פארק קיים.
מקרקע חקלאית ליער פארק מוצע.
מיער נטע אדם קיים ליער נטע אדם מוצע.
מיער נטע אדם קיים ליער פארק קיים.
מיער נטע אדם קיים ליער פארק מוצע.
מיער נטע אדם מוצע ליער נטע אדם קיים.
מיער נטע אדם מוצע ליער פארק מוצע.
מיער פארק קיים ליער נטע אדם קיים.
מיער פארק קיים ליער נטע אדם מוצע.
מיער פארק מוצע ליער נטע אדם קיים.
ו.שינוי יעוד משמורת טבע עפ"י תמ"א 8, לשמורת טבע, עפ"י תכנית מפורטת.

מקום התוכנית


שטח התכנית בתחום מתחמי היערות על פי תמ"א 22: מתחמים 4128, 4313 בחלקם.
נ.צ. מרכזי : 583.000/184.000


גושים וחלקות:

גוש בשלמות חלקי גוש
גוש חלקה גוש חלקה חלקי חלקה
100221/3 1,2 100216/1 1, 2
100221/4 1,2,3 100219/4 3
100222/2 1,2,3 100220/1 1
100220/3 1
100220/4 2
100221/2 1
100222/1 2, 16
100227/1 3, 4
100227/5 9-11 8, 19, 18
100227/6 1, 3 2
100228/1 12 ,6

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 21/05/2012 תאריך פרסום: 21/05/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6419. עמוד: 4202. שנה עברית: התשעב . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 30/03/2012 תאריך פרסום בעיתון: 29/03/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 29/03/2012. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 30/03/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 20/03/2012
אישור התכנית ע"י שר האוצר-התכנית אושרה 14/03/2012
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 17/01/2012
החלטה בדיון בהתנגדויות 27/12/2010
הוגשו התנגדויות 12/07/2009
פרסום להפקדה ברשומות 12/05/2009 תאריך פרסום: 12/05/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5950. עמוד: 3719. שנה עברית: התשסט . צפייה
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית 03/05/2009
עיון שר האוצר-התכנית טעונה אישור השר 30/04/2009
פרסום להפקדה בעיתונים 03/04/2009 תאריך פרסום בעיתון: 31/03/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 03/04/2009. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 02/04/2009. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 22/03/2009
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 16/03/2009
החלטה בדיון במועצה הארצית 15/04/2008
החלטה בדיון בהפקדה 26/11/2007
קבלת תכנית 29/08/2004

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 22 תכנית מתאר ארצית ליער ויעור- הוחלפה בתמא/ 1 פירוט צפייה
תוכנית תמא/ 35 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימור אישור ע"פ תמ"א צפייה
תוכנית 7/ 02/ 305 תכנית מיתאר בני שמעון שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 16/ 03/ 189 יער גבעות גורל שינוי צפייה
תוכנית 7/ 02/ 305/ 56 יער גבעות גורל כפיפות
תוכנית 11/ 43 יער גבעות גורל ערר על
תוכנית ש/ דר/ 7/ 03/ 473 יער גבעות גורל אכרזת גן לאומי/שמורת טבע

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
148 ועדה ארצית - המועצה לגנים לאומיים ושמורות טבע 17/10/2013
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2010016 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות 27/12/2010
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2010013 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות 20/09/2010
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2010004 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות 16/03/2010
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2009012 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות 19/10/2009
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
359 ועדה ארצית - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע) 15/04/2008
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2007012 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית 26/11/2007
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
הודעת פרסום פומבי על שמיעת התנגדויות 23/09/2009 הורדה
נוסח אישור תכנית ע"י השר 07/02/2012 הורדה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה 20/03/2012 הורדה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית 03/04/2009 הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 22/03/2012 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 22/03/2009 הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד גוף צבורי או מקצועי הפקדה להתנגדויות עזרי אלון רשות הטבע והגנים
2 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עבד חסין אבו סכות שכונה 28 בית 63
3 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ג'ומעה אבו עאיש
4 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אחמד אלאסד באמצעות אלאסד עבד אלכרים
5 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות דייב אלאסד
6 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חסן אלאסד באמצעות אלאסד עבד אלכרים
7 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות טאלב אלאסד באמצעות אלאסד עבד אלכרים
8 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות טלאל אלאסד
9 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות טלב אלאסד
10 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחמד אלאסד
11 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סקר אלאסד באמצעות אלאסד עבד אלכרים
12 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אלאסד נמר סלימאן
13 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אלרבידי סלימאן - אלרבידי סוילם נציגי משפחת אלרבידי
14 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סזאר יהודקין מתכנן ערים - עמותת במקום
15 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד ד"ר עלי אלאסד
16 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מאמר עודאת
17 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד אשרת שלומוביץ ב"כ קרן קיימת לישראל
18 מתנגד מייצג הפקדה להתנגדויות עבד אלכרים אלאסד
19 מתנגד רשות מקומית או ועד מקומי הפקדה להתנגדויות מוחמד זייד מהנדס המועצה המקומית לקיה