7/ 03/ 188/ 3

להבים

מטרת התוכנית


מטרת התכנית לבטל את התכנית מפורטת הקודמת וליצור חלוקה מחדש בהתאם ליעודים שנקבעו בתכנית המתאר. השינוי כולל ביטול איזור הקוטג'ים הטוריים.

מקום התוכנית


גבעות להב

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
נספחים
תקנון מוקלד הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 22/08/1985 תאריך פרסום: 22/08/1985. מס' ילקוט פרסומים: 3240. שנה עברית: התשמה . צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 619-1147487 להבים שינוי
תוכנית 16/ 03/ 188/ 11 להבים שינוי צפייה
תוכנית 619-0417220 להבים שינוי
תוכנית 619-0285957 להבים שינוי
תוכנית 16/ מק/ 2029 להבים שינוי צפייה
תוכנית 619-0539304 להבים שינוי
תוכנית 619-0508861 להבים שינוי
תוכנית 619-0213421 להבים שינוי
תוכנית 619-0785204 להבים שינוי
תוכנית 16/ 03/ 188/ 10 להבים כפיפות צפייה
תוכנית 16/ מק/ 2024 להבים כפיפות צפייה
תוכנית 16/ מק/ 2031 להבים כפיפות צפייה
תוכנית 16/ 02/ 101/ 5 להבים כפיפות צפייה