ענ/ 1227

שינוי יעוד קרקע מחקלאי למגורים - מעאוויה

מטרת התוכנית


שינוי יעוד קרקע מחקלאי למגורים.

עיקרי הוראותיה


1. שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזור מגורים.
2. שינוי יעוד משטח ספורט לשטחים פתוחים ומבנים ומוסדות ציבור
3. קביעת הוראות בניה והנחיות בינוי.
4. התווית דרכים.
5. הגדלת זכויות בניה בשטחים המאושרים לבניה ובשטחים הנדרשים לפיתוח לסה"כ 80% עיקרי ו- 20% שירות.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מבני ציבור (מ"ר) 4,205 מ"ר מ"ר מ"ר
מגורים (יח"ד) 164 יח"ד +120 יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) 32,837 מ"ר +18,013 מ"ר מ"ר

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום תוכנית מאושרת הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום תוכנית מאושרת הורדה
נספחים
נספח/ הוראות תנועה תוכנית מאושרת הורדה
טבלת איזון והקצאה תוכנית מאושרת הורדה
נספח/ הוראות בינוי תוכנית מאושרת הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 14/12/2014 תאריך פרסום: 14/12/2014. מס' ילקוט פרסומים: 6941. עמוד: 1803. שנה עברית: התשעה . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 05/12/2014 תאריך פרסום בעיתון: 04/12/2014. עיתון: ישראל פוסט. תאריך פרסום בעיתון: 05/12/2014. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 04/12/2014. עיתון: עיתון יומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 02/12/2014
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 26/11/2014
החלטה בדיון באישור תכנית 05/03/2014
לא הוגשו התנגדויות 15/02/2014
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית 15/12/2013
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 29/05/2013
פרסום להפקדה ברשומות 30/04/2013 תאריך פרסום: 30/04/2013. מס' ילקוט פרסומים: 6584. עמוד: 4418. שנה עברית: התשעג . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 03/04/2013 תאריך פרסום בעיתון: 03/04/2013. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 29/03/2013. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 29/03/2013. עיתון: אל-סינארה.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 21/03/2013
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 19/03/2013
החלטה בדיון בהפקדה 04/07/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 15/11/2011
קבלת תכנית 07/04/2011

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 34/ ב/ 3 תכנית מתאר ארצית לנושא ניקוז ונחלים. כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 34/ ב/ 4 תכנית מתאר ארצית למשק המים - איגום, החדרה והידרולוגיה כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 35 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימור כפיפות צפייה
תוכנית תממ/ 6 תכנית מתאר מחוזית -מחוז חיפה כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 956 תוספת לתכנית מס' ג / 763 - אזור תעשיה המערבי בנשר שינוי

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 354-0326926 שינוי יעוד קרקע מחקלאי למגורים - מעאוויה שינוי
תוכנית ענ/ 984 שינוי יעוד קרקע מחקלאי למגורים - מעאוויה שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2014004 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א' 05/03/2014
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2013019 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א' 06/11/2013
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2012012 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א' 04/07/2012
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2011018 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א' 07/12/2011
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 26/11/2014 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 20/03/2013 הורדה