261-0227686

שינוי יעוד ממגורים, שב"צ ושצ"פ לאזור מגורים א' - כאוכב

מטרת התוכנית


שינוי יעוד ממגורים מעורב עם שב"צ ושצ"פ למגורים א'

עיקרי הוראותיה


שינוי יעוד ממגורים מעורב עם שב"צ ושצ"פ למגורים א'
קביעת זכויות הבניה המירביים באזור מגורים א'

דברי הסבר


תכנית גו שייכת לחלקה 4 גוש 17677 בכפר כאוכב אבו אלהיג'א.
תכנית זו נערכה לצורך שינוי יעוד מאזור מגורים מעורב עם שב"צ ושצ"פ (יעוד מאושר לפי ג/15607) לאזור מגורים א'
תכנית זו מתבססת על תכנית מפורטת ג/20766 בשלבי הפקדה.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מבני ציבור (מ"ר) מ"ר +372 מ"ר -372 מ"ר
מגורים (יח"ד) 10 יח"ד +10 יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) 1,985 מ"ר +1,439 מ"ר +546 מ"ר

מקום התוכנית


בכניסה הראשית לכפר כאוכב

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
מצב מאושר הורדה
טופוגרפיה/תוכנית מצבית הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום הודעה בדבר דחיית תכנית באתר אינטרנט 29/09/2014 1 1
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 29/09/2014 1 1
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 26/06/2014 1 1
קבלת תכנית 05/06/2014 1 1

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 15607 תכנית מתאר כאוכב שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2014011 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 29/09/2014
תמלול הישיבה הורדה