אג/ מק/ 8260/ 047

שינוי קו בנין, מגרש 42, מטולה

מטרת התוכנית


שינוי קווי בנין מגרש 42, באזור אשר יעודו חקלאי מיוחד בתכנית ג/ 8260 להסדרת מבני קיימים .

עיקרי הוראותיה


שינוי קווי בנין .

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
אישור התכנית ע"י שר האוצר-התכנית אושרה 01/02/2012
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 20/12/2011

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 8260 מתאר, מטולה כפיפות צפייה
תוכנית תמ"א/ 23 כפיפות
תוכנית תמ"א/ 35 כפיפות

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2012002 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון 01/02/2012
פרוטוקול הורדה
2011007 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון 12/06/2011
פרוטוקול הורדה