גנ/ 18331

יעוד קרקע למבני ציבור,מתקנים הנדסיים, דרכים ושצ"פ, בוקעתא

מטרת התוכנית


הסדרת יעודי קרקע למבנים ומוסדות ציבור מתקנים הנדסיים ושביל
הקלה מקו בנין לדרך 982
הקלה מתמ"א 35 מרקמים לשמורת טבע

עיקרי הוראותיה


עדכון יעודי קרקע בכפוף למטרת התכנית:
שינוי יעוד:
גליון 1 - שינוי יעוד ממגורים א' ליעוד מבנים ומוסדות ציבור
גליון 2 - שינוי יעוד ממגורים א' ליעוד מבנים ומוסדות ציבור
גליון 3 - שינוי יעוד מאזור ציבורי פתוח ליעוןד מתקנים הנדסיים
גליון 4 - שינוי יעוד ממגורים ליעודים מבנים ומוסדות ציבור לדת ושביל
גליון 5 - שינוי יעוד משטח ספורט לשטח מבנים ומוסדות ציבור
גליון 6 - שינוי יעוד ממגורטם ב' ליעוד מבנים ומוסדות ציבור
גליון 7 - שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח ומבני ציבור ליעוד מבנים ומוסדות ציבור
גליון 8 - שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח ומבני ציבור למתקן הנדסי הקלה מקו בנין מ - 35 מ' ל - 32 מ' למתקן החשמל בלבד.
גליון 9 - שינוי יעוד ממגורים א' ליעוד שטח למבנים ומוסדות ציבור
עדכון ושינוי הוראות מאושרות בתכנית ג/ 6121
קביעת ופירוט התכליות המותרות בכל יעוד קרקע
קביעת זכויות/ מגבלות והוראות למתן היתרי בניה והנחיות עיצוב אדריכלי
הסדרת קטע דרך מס' 35 וקביעת קו בנין הקיים אפס במקום 3 מ'

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מבני ציבור (מ"ר) 20,500 מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 01/12/2011 תאריך פרסום: 01/12/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6329. עמוד: 966. שנה עברית: התשעב . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 26/09/2011 תאריך פרסום בעיתון: 26/09/2011. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 23/09/2011. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 23/09/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 25/09/2011
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 20/09/2011
החלטה בדיון באישור תכנית 27/07/2011
פרסום להפקדה ברשומות 14/06/2011 תאריך פרסום: 14/06/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6250. עמוד: 4799. שנה עברית: התשעא . צפייה
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 26/05/2011
פרסום להפקדה בעיתונים 22/04/2011 תאריך פרסום בעיתון: 14/04/2011. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 15/04/2011. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 22/04/2011. עיתון: אל-סינארה.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 13/04/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 24/02/2011
החלטה בדיון במועצה הארצית 21/12/2010
החלטה בדיון בהפקדה 30/12/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 24/09/2009
קבלת תכנית 12/07/2009

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 35 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימור אישור ע"פ תמ"א צפייה
תוכנית ג/ 6121 מהווה שינוי לתכנית מתאר מס' 350 שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 256-0868612 יעוד קרקע למבני ציבור,מתקנים הנדסיים, דרכים ושצ"פ, בוקעתא החלפה
תוכנית 256-0957290 יעוד קרקע למבני ציבור,מתקנים הנדסיים, דרכים ושצ"פ, בוקעתא החלפה
תוכנית 256-1034628 יעוד קרקע למבני ציבור,מתקנים הנדסיים, דרכים ושצ"פ, בוקעתא החלפה
תוכנית 256-0969600 יעוד קרקע למבני ציבור,מתקנים הנדסיים, דרכים ושצ"פ, בוקעתא החלפה
תוכנית ג/ 19243 יעוד קרקע למבני ציבור,מתקנים הנדסיים, דרכים ושצ"פ, בוקעתא שינוי צפייה
תוכנית ג/ 21511 יעוד קרקע למבני ציבור,מתקנים הנדסיים, דרכים ושצ"פ, בוקעתא שינוי צפייה
תוכנית ג/ 21652 יעוד קרקע למבני ציבור,מתקנים הנדסיים, דרכים ושצ"פ, בוקעתא שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2011010 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 27/07/2011
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
445 ועדה ארצית - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע) 21/12/2010
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2010011 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדה מקצועית לביוב בהתאם לתמא/ 34 16/11/2010
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2009032 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 30/12/2009
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 21/09/2011 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 27/02/2011 הורדה