ג/ 18879

שינוי תוואי דרך, עוזיר

מטרת התוכנית


שינוי תוואי דרך והצעת דרכים וחלוקת אזור המגורים - עוזייר

עיקרי הוראותיה


1. שינוי תוואי דרך מס' 9 על פי המצב הקיים בשטח
2. הצעת דרכים
3. חלוקת אזור המגורים בהסכמת הבעלים

מקום התוכנית


שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו 01/09/2011
החלטה בדיון בהפקדה 20/09/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 20/05/2010
קבלת תכנית 05/05/2010

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 13725 תכנית מתאר עוזייר שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2010013 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר 20/09/2010
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה