גנ/ 18360

שנוי תוואי דרך להולכי רגל, עילבון

מטרת התוכנית


מתן לגיטימציה לבניין הקיים בחלקה 34 על ידי שינוי תוואי דרך ושינוי קווי בניין.

עיקרי הוראותיה


שינוי יעוד שטח מדרך משולבת לאזור מגורים ב'.
שינוי יעוד שטח מאזור מגורים ב' לשביל להולכי רגל ולדרך משולבת
שינוי קווי בניין קדמי וצדדי בהתאם למצויין בתשריט.

מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 10/04/2011 תאריך פרסום: 10/04/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6222. עמוד: 3600. שנה עברית: התשעא . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 18/03/2011 תאריך פרסום בעיתון: 17/03/2011. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 18/03/2011. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 18/03/2011. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 28/02/2011
החלטה בדיון באישור תכנית 22/12/2010
פרסום להפקדה ברשומות 16/09/2010 תאריך פרסום: 16/09/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6135. עמוד: 38. שנה עברית: התשעא . צפייה
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 30/08/2010
פרסום להפקדה בעיתונים 06/08/2010 תאריך פרסום בעיתון: 03/08/2010. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 06/08/2010. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 06/08/2010. עיתון: עיתון יומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 12/07/2010
החלטה בדיון בהפקדה 18/11/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 20/10/2009
קבלת תכנית 10/08/2009

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 5516 תכנית מתאר עילבון שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 251-0769778 שנוי תוואי דרך להולכי רגל, עילבון החלפה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2010016 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 22/12/2010
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2009030 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 18/11/2009
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 01/03/2011 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 19/07/2010 הורדה