16/ מק/ 2019

מרכז ירידים וקונגרסים שכונה מערבית להבים

מטרת התוכנית


הקמת מרכז קונגרסים וירידים הכולל למלון.

עיקרי הוראותיה


א. פרוט השימושים המותרים במגרש המיועד למרכז קונגרסים וירידים.
כולל מלון וכן קביעת מגרש עבור שטח ציבורי פתוח, המהווה תחום הפרדה
בין ייעוד מגורים ליעוד התיירותי - מסחרי.
ב. קביעת הוראות זכויות והגבלות לבניה.
ג. חלוקת שטח התכנית למגרישם בהסכמת הבעלים בהתאם
להוראות פרק ג' סימן ז' לחוק התכנון והבניה, וקביעת הוראות בדבר חלוקה ורישום.

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 06/04/2011
קבלת תכנית 06/02/2011

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 16/ 02/ 101/ 4 שכונת מגורים מערבית המניפה - להבים שינוי צפייה
תוכנית 16/ 02/ 101/ 5 תכנית מיתאר חדשה - להבים שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2011011 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - עיון / אישור השר - מחוז דרום 06/04/2011
פרוטוקול הורדה