גנ/ 18605

מגרש מס' 6, מטולה

מטרת התוכנית


הסדרת זכויות בניה בהתאם להיתר שניתן

עיקרי הוראותיה


גובה בנייה מקסימלי מ-9.5מ' ל-10מ'
הגדלת זכויות בניה וכיסוי קרקע
שינוי בקו בנין
תוספת זכויות בניה לשטחי שירות לצורך ניצול גג רעפים

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 2 יח"ד +2 יח"ד יח"ד

מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 17/03/2011 תאריך פרסום: 17/03/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6214. עמוד: 3192. שנה עברית: התשעא . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 25/02/2011 תאריך פרסום בעיתון: 24/02/2011. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 25/02/2011. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 25/02/2011. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 10/01/2011
החלטה בדיון באישור תכנית 24/11/2010
פרסום להפקדה ברשומות 16/09/2010 תאריך פרסום: 16/09/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6135. עמוד: 35. שנה עברית: התשעא . צפייה
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 17/08/2010
פרסום להפקדה בעיתונים 30/07/2010 תאריך פרסום בעיתון: 29/07/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 30/07/2010. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 30/07/2010. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 27/06/2010
החלטה בדיון בהפקדה 01/03/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 20/01/2010
קבלת תכנית 17/12/2009

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 8260 מתאר, מטולה שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2010015 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 24/11/2010
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2010003 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 01/03/2010
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 00/00/0000 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 12/07/2010 הורדה