ענ/ מק/ 1089

חלוקה חדשה ללא הסכמת הבעלים לחלק מחלקה 4 בגוש 12156 כפר עארה

מטרת התוכנית


העתקת מקום שטחי לשימושים ציבוריים בחלקה תוך שינוי תוואי דרך מאושרת.

עיקרי הוראותיה


- חלוקה חדשה לחלק מחלקה 4 בגוש 12156 ללא הסכמת הבעלים.
- יצירת בסיס חוקי לבנינים קיימים.

מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
נספחים
לוחות הקצאה הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 28/02/2011 תאריך פרסום: 28/02/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6206. עמוד: 2786. שנה עברית: התשעא . צפייה
אישור התכנית ע"י שר האוצר-התכנית אושרה 17/01/2011
עיון שר האוצר-התכנית טעונה אישור השר 10/09/2009
פרסום להפקדה ברשומות 18/08/2009 תאריך פרסום: 18/08/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5988. עמוד: 5322. שנה עברית: התשסט . צפייה

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ענ/ 119 תכנית מתאר מקומית - עארה. שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 354-1052604 חלוקה חדשה ללא הסכמת הבעלים לחלק מחלקה 4 בגוש 12156 כפר עארה שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
5155 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - עיון / אישור השר - מחוז חיפה 17/01/2011
פרוטוקול הורדה
5133 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - עיון / אישור השר - מחוז חיפה 10/09/2009
פרוטוקול הורדה