ג/ 11886

שינוי בהתווית דרכים בבועינה נוג'דת

מטרת התוכנית


הסדרת תוואי דרכים באזור התכנית בהתאם לנספח תחבורה.
שינוי יעוד שטח:
א. מדרך לאזור מגורים א'.
ב. מדרך לדרך שרות ולשביל להולכי רגל.
ג. מאזור מגורים א' לדרך שרות.
קביעת התכליות המותרות לכל יעוד.
קביעת הוראות בניה, צפיפות, מרווחי בניה, גובה בניינים.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום תכנית לדחייה ברשומות 25/11/2010 תאריך פרסום: 25/11/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6163. עמוד: 1239. שנה עברית: התשעא . צפייה
פרסום הודעה בדבר דחיית תכנית באתר אינטרנט 05/10/2010
החלטה בדיון באישור תכנית 27/08/2008
לא הוגשו התנגדויות 24/08/2003
פרסום להפקדה בעיתונים 24/06/2003 תאריך פרסום בעיתון: 24/06/2003. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 24/06/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 24/06/2003. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 31/03/2003
פרסום להפקדה ברשומות 18/03/2003 תאריך פרסום: 18/03/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5167. עמוד: 1873. שנה עברית: התשסג . צפייה
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 11/02/2003
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 11/02/2003
החלטה בדיון בהפקדה 25/06/2001
קבלת תכנית 30/04/2000

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 6493 תכנית מתאר בועינה נ'גידאת שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 13274 שינוי בהתווית דרכים בבועינה נוג'דת שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2010010 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 16/06/2010
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2008014 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 27/08/2008
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה בדבר דחיית תכנית 06/09/2010 הורדה
נוסח הודעה בערבית בדבר דחיית תכנית 06/09/2010 הורדה