מח/ מק/ 9858/ 09/ 9

שינוי קו בנין, מגרש 1328, מג'דל שמס

מטרת התוכנית


לגיטימציה לבניה קיימת.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 17/11/2010 תאריך פרסום: 17/11/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6161. עמוד: 2984. שנה עברית: התשעא . צפייה
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 30/06/2010
פרסום להפקדה ברשומות 16/04/2010 תאריך פרסום: 16/04/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6088. עמוד: 2984. שנה עברית: התשע . צפייה

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 9858 תיקון מערכת הדרכים, שינוי למתאר, מג'דל שמס. שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית מח/ מק/ 9858/ 13/ 18 שינוי קו בנין, מגרש 1328, מג'דל שמס שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2010008 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון 30/06/2010
פרוטוקול הורדה