251-0985689

שינוי במערך דרכים בצפון רומת הייב

מטרת התוכנית


צמצום רוחב דרך מאושרת והזזת התוואי שלה, לפי מצב קיים על מנת להסדיר מצב קיים בשטח, צפון רומת הייב.

עיקרי הוראותיה


שינוי ייעוד של דרך מאושרת למגורים
שינוי ייעוד של שצ"פ לדרך
שינוי ייעוד ממגורים לדרך
שינוי ייעוד ממגורים לשצ"פ
שינוי ייעוד ממגורים לשביל

דברי הסבר


תכנית זו מציעה צמצום דרך מאושרת לפי תוואי סלול ולפי מבנים קיימים ביישוב רומת הייב.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מבני ציבור (מ"ר) 566 מ"ר +566 מ"ר מ"ר בקירוב: שליש למבנה ציבור מתוך השימושים הנלווים למסחר משרדים ומבנה ציבור.
מגורים (יח"ד) 28 יח"ד +28 יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) 6,283 מ"ר +6,455 מ"ר -172 מ"ר במצב המאושר, שטחי הבניה בניכוי השימושים הנלווים 1700 מ"ר לפי17 מגרשים (100 מ"ר בכל אחד לשימושים הנלווים).
מסחר (מ"ר) 566 מ"ר +566 מ"ר מ"ר בקירוב: שליש למסחר מהשימושים הנלווים למסחר משרדים ומבנה ציבור.
תעסוקה (מ"ר) 566 מ"ר +566 מ"ר מ"ר בקירוב: שליש לשימושי משרדים מתוך השימושים הנלווים למגורים.

מקום התוכנית


כניסה צפונית לרומת הייב, מכיוון היישוב רומאנה .

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
תנועה הורדה
מצב מאושר הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
מסמכים
פרוטוקול / החלטות פרוטוקול מליאת המועצה הורדה
פרוטוקול / החלטות החלטת וועדה מקומית הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
החלטה בדיון בהפקדה 22/02/2022 5 2
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 27/10/2021 5 2
קבלת תכנית 10/06/2021 5 2

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 13192 תכנית מתאר לרומת אל הייב החלפה צפייה
תוכנית ג/ 21423 איחוד וחלוקה ללא הסכמה, תוספת אחוזי בניה בשטחי שרות בייעוד מתקנים הנדסיים. כפיפות צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2023003 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 14/02/2023
סדר יום הורדה
2022017 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 08/11/2022
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
2022008 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 25/05/2022
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2022008 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 25/05/2022
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2022008 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 25/05/2022
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2022008 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 25/05/2022
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2022004 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 22/02/2022
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה