תתל/ 134/ סעיף-77-78

תת"ל 134 - מתקן פוטו וולטאי חובק כביש 6 עמק זבולון

מטרת התוכנית


יצירת מסגרת תכנונית להקמת מתקן פוטו וולטאי בעמק זבולון כמענה להחלטות הממשלה למעבר לשימוש באנרגיות מתחדשות ועמידה ביעדים שהוצבו, ובנוסף קו חשמל במתח לעליון לחיבורו לרשת.

עיקרי הוראותיה


א.שינוי יעוד מקרקע חקלאית ליעוד מתקנים הנדסיים ויעוד משולב קרקע חקלאית ומתקנים הנדסיים ומסדרון תשתיות.
ב.קביעת עקרונות בינוי והוראות בניה ופיתוח למתקן הפוטו-וולטאי.
ג.קביעת השימושים וזכויות הבניה המותרים.
ד.קביעת אמצעים והוראות למזעור הפגיעה בסביבה, לרבות הנחיות לעת ההקמה, התפעול השוטף והפירוק.
ה.קביעת מנגנוני גמישות, התניות ושלבים לביצוע.
ו.קביעת התנאים למתן היתר בניה.
ז.קביעת ייעוד לרצועת חשמל עבור חיבור המתקן לרשת הולכת החשמל הארצית.

דברי הסבר


התכנית המוצעת הינה יוזמה של קבוצת דוראל אנרגיה בשיתוף פעולה עם מספר יישובים בעמק זבולון והסביבה (כפר מסריק, אפק, כישור ויסעור) אשר מטרתה הינה לפתח פרויקט פוטו וולטאי קרקעי בעמק זבולון, בשטחי מועצה אזורית מטה אשר זאת בהתאם להחלטות הממשלה בדבר מעבר לשימוש באנרגיות מתחדשות.
מדובר על תכנית בעלת חשיבות לאומית ואזורית, אשר עתידה לייצר חשמל בהספק מקסימלי של כ-200 מגה-וואט (בהתאם לטכנולוגיה המיטבית בעת הקמת הפרויקט), פוטנציאל ייצור חשמל בהיקף שכזה עשוי להיות שווה ערך לצריכה ממוצעת של כ-50,000 בתי אב במדינה, וכי תרומתו להשגת יעדי האנרגיה המתחדשת שהציבה ממשלת ישראל תהא משמעותית ביותר. מערכת המתקן תכלול מערך קולטים פוטו וולטאיים, ממירי מתח, מתקני אגירת חשמל, שנאים ותחנת משנה ייעודית לחיבור המתקן לרשת ההולכה של חברת החשמל במתח עליון באמצעות קו 161 ק"ו.
תכנית זו מוגשת בהתאם ובהמשך להחלטת ממשלה מס' 889 בדבר הסמכת דוראל משאבי אנרגיה מתחדשת בע"מ להכנת תכנית תשתית לאומית לייצור חשמל באנרגיה מתחדשת.
הליך אפיון המתקן ומיקומו, נעשה לאחר ניתוח מקיף ומעמיק בכל שטחי מחוז צפון וכלל חלופות מאקרו ומיקרו. הליך הבחינה בוצע ע"י מתודולוגיה סדורה וברורה של גריעת שטחים שאינם מתאימים לפרויקטים מסוג זה (כפי שמתואר בהרחבה בהמשך), נלקחו בחשבון, אינספור היבטי סטטוטוריקה ורגולציה; סביבה ואקולוגיה; חקלאות; נוף וחזות; מקרקעין וקניין; תשתיות, חשמל והנדסה; יעילות וכלכליות; סיכויי מימוש; ועוד.
יתרה מכך, מיקום המתקן נמצא באזור בו עתיד לעבור כביש 6 ומחולק ל-2 פוליגונים הנצמדים, ככל הניתן, לרצועת הדרך. למתקן צמודים מט"ש ומאגרי מים ו קו המתח העליון העובר ממזרח .
זאת ועוד, האזור הבנוי ממזרח ומדרום מהווה צרכן אנרגיה משמעותי ולכן מדובר במיקום התואם את צרכי האנרגיה של האזור הן ברמה האזורית והן ברמה הלאומית.

מקום התוכנית


קרקע חקלאית ממזרח ליסעור, בשטחי משבצת של כפר מסריק וכישור

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
דברי הסבר בערבית תרגום דברי הסבר לערבית הורדה
קבצים דיגיטליים
קו כחול הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
תאי שטח הורדה
מסמכים
מסמך נדרש ע"י יו"ר הועדה/הועדה תרגום דברי ההסבר לערבית - מצורף גם כנספח להוראות התכנית הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
הוחלט לא לפרסם את דבר הכנת התכנית 21/02/2022 4 4
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 21/02/2022 4 4
התכנית נדחתה 21/02/2022 4 4
קבלת תכנית 10/03/2021 4 4

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 1 תכנית מתאר ארצית - תמא/ 1 כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 35 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימור כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 35/ 1 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה לפיתוח ולשימור - שינוי מס' 1 כפיפות צפייה
תוכנית תתל/ 90 תת"ל 90 - אתר התפלה גליל מערבי ומערכת מים ארצית כפיפות צפייה
תוכנית תממ/ 2/ 9 תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 9 כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 5158 חלוקת מגרשים, כפר מסריק כפיפות צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2021022 ועדה ארצית - הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) 21/02/2022
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה