גמ/ מק/ 13274/ 373

הקטנת קו בנין, בועינה - נוג'ידאת

מטרת התוכנית


שינוי קו בניין קדמי הקובע בתוכנית ג/ 12278 עפ"י סעיף 62א(א9 4.
איחוד מגרשים עפ"י סעיף 62א(א)1

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 30/08/2010

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 12278 שכונה דרום מזרחית, בוענה נוג'ידאת שינוי צפייה
תוכנית ג/ 13274 תכנית מתאר בועיינה נוג'ידאת שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2010010 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון 30/08/2010
פרוטוקול הורדה