351-0917955

מ/מק/177 - גבעת ניל"י, דהאן, שינוי קו בנין בנחלה 57

מטרת התוכנית


שינו קוי הבנין בנחלה לטובת הסדרת בניה קיימת ע"פ סעיף 62א (א) (4).

עיקרי הוראותיה


- שינוי קו בנין בין שטח המגורים והשטח החקלאי בנחלה ל 0-3 מ' בהתאם לתשריט במקום 4/8 מ'.
- שינוי קו בנין קדמי (מזרחי) נקודתית ל-2 מ' במקום 6 מ' לטובת הסדרת בניה קיימת.
- שינוי קו בנין צידי (דרומי) נקודתית בשטח החקלאי ל-0 במקום 2 מ' לטובת הסדרת בניה קיימת.

דברי הסבר


בנחלה מס' 57 בגבעת ניל"י אשר לה מגרש בן ממשיך מס' 57א ולא בוצעו בה פיצולים, קיימות חריגות בניה מעבר לקוי הבנין המותרים בתכנית התקפה.
תכנית זו מבקשת שינוי קוי בנין לטובת לגליזציה למבנים הקיימים בשטח.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
דירות קטנות בישובים כפריים (יח"ד) 1 יח"ד +1 יח"ד יח"ד יח"ד קטנה צומדה לאחד המבנים העיקריים בשטח של עד 55 מ"ר שאינה נספרת
חדרי מלון / תיירות (חדר) 4 חדר +4 חדר חדר 4 יח"א בשטח מכסימלי של 40 מ"ר או 8 יח"א בשטח מינימלי של 20 מ"ר
חדרי מלון / תיירות (מ"ר) 160 מ"ר +160 מ"ר מ"ר גודל יח"א מכסימלי 40 מ"ר ומינימלי 20 מ"ר. ניתן להשתמש בשטחים אלו לשימושי פל"ח אחרים בהתאם לתכנית מ/352 התקפה
מגורים (יח"ד) 2 יח"ד +2 יח"ד יח"ד 2 יח"ד גדולות + יח"ד קטנה שאינה נספרת
מגורים (מ"ר) 702 מ"ר +702 מ"ר מ"ר לשתי יח"ד גדולות + יח"ד קטנה צמודה לאחד המבנים העיקריים בשטח שלא יעלה על 55 מ"ר
תעסוקה (מ"ר) 340 מ"ר +340 מ"ר מ"ר זכויות לפל"ח ע"פ תכנית תקפה מ/352 - 500 מ"ר בהפחתת 160 מ"ר ליח"א

מקום התוכנית


נחלה 57 ממוקמת במרכז גבעת ניל"י.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
בינוי הורדה
מצב מאושר הורדה
קבצים דיגיטליים
קו כחול הורדה
תאי שטח הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 15/02/2022 8 6
פרסום לאישור ברשומות 19/01/2022 תאריך פרסום: 19/01/2022. מס' ילקוט פרסומים: 10140. עמוד: 2876. שנה עברית: התשפב . 8 6 צפייה
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 18/01/2022 8 6
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 21/12/2021 8 6
פרסום להפקדה ברשומות 25/08/2021 תאריך פרסום: 25/08/2021. מס' ילקוט פרסומים: 9839. עמוד: 10493. שנה עברית: התשפא . 7 6 צפייה
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 24/08/2021 7 6
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 24/08/2021 7 6

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 1 תכנית מתאר ארצית - תמא/ 1 כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 35 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימור כפיפות צפייה
תוכנית תממ/ 6 תכנית מתאר מחוזית -מחוז חיפה כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 920 גבעת נילי שינוי
תוכנית מ/ 352 שימושים לא חקלאיים במושבי המועצה האזורית אלונה כפיפות צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
5364 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - עיון / אישור השר - מחוז חיפה 21/12/2021
פרוטוקול הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 18/01/2022 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 24/08/2021 הורדה
נוסח פרסום חתום - pdf 24/08/2021 הורדה
נוסח פרסום חתום - pdf 18/01/2022 הורדה
נוסח פרסום עברית -word 24/08/2021 הורדה
נוסח פרסום עברית -word 18/01/2022 הורדה