259-0572982

פיצול מגרש מנחלה 49 - יסוד המעלה ג/25687

מטרת התוכנית


פיצול מגרש מנחלה 49 ביסוד המעלה.
.

עיקרי הוראותיה


2.2.1 שינוי יעוד.
2.2.2 הגדלת שטחי המגורים ל-2.5 ד'.
2.2.3 שינוי קווי בניין, גובה מבנה, תכסית וצפיפות.
2.2.4 הגדרת הוראות בינוי, זכויות ושימושים ביעוד מגורים א'.
2.2.5 שינוי גודל מגרש מינימאלי.
2.2.6 תוספת יחידת דיור.
2.2.7 מתן אפשרות להקמת בריכות שחיה.
2.2.8 הוספת זכויות בניה.

דברי הסבר


מטרת התכנית הינה הגדלת שטח המגורים בנחלה ל-2.5 דונם ופיצול מגרש מגורים של חצי דונם מנחלה 49 ביסוד המעלה. בנוסף, התכנית מציעה תוספת יח"ד. כך שסה"כ בשטח התכנית תהיינה 3.5 יח"ד .

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 3 יח"ד +3 יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) 820 מ"ר +718 מ"ר +102 מ"ר

מקום התוכנית


משק 49 רחוב הרימונים
יסוד המעלה

מסמכי התוכנית


מסמכים חתומים
מצב מאושר חתום לאישור הורדה
חלוקה ורישום חתום לאישור הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
מסמכים
תשריט מצב מוצע חתום מצב מוצע חתום הורדה
תצהיר שינויים בין גרסאות תצהיר חתימות מקדמי תכנית הורדה
תצהיר שינויים בין גרסאות נספח 1 - טופס נאי סף הורדה
פרוטוקול / החלטות החלטת וועדה מקומית אצבע הגליל הורדה
פרוטוקול / החלטות החלטת וועדה מקומית אצבע הגליל הורדה
תכתובת
תכתובות חוו"ד לשכת התכנון לדיון באישור הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
הפקת מסמך בדבר העברת התכנית המאושרת למשרדי הוועדה המקומית 10/02/2022 38 17
התכנית אושרה 10/02/2022 38 17
פרסום לאישור בעיתונים 10/12/2021 תאריך פרסום בעיתון: 10/12/2021. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 10/12/2021. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 09/12/2021. עיתון: מעריב הבוקר. 38 17
פרסום לאישור ברשומות 30/11/2021 תאריך פרסום: 30/11/2021. מס' ילקוט פרסומים: 10022. עמוד: 1699. שנה עברית: התשפב . 38 17 צפייה
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 30/11/2021 38 17
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 28/11/2021 38 17
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 08/11/2021 38 17
החלטה בדיון באישור תכנית 13/10/2021 35 17
לא הוגשו התנגדויות 23/06/2021 34 17
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 31/05/2021 34 17
פרסום להפקדה בעיתונים 23/04/2021 תאריך פרסום בעיתון: 20/04/2021. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 23/04/2021. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 23/04/2021. עיתון: כל אל ערב. 34 17
פרסום להפקדה ברשומות 18/04/2021 תאריך פרסום: 18/04/2021. מס' ילקוט פרסומים: 9542. עמוד: 4964. שנה עברית: התשפא . 34 17 צפייה
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 14/04/2021 34 17
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 17/03/2021 34 17
החלטה בדיון בהפקדה 06/01/2021 30 17
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 08/11/2020 30 17
קבלת תכנית 31/05/2020 23 10

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 1 תכנית מתאר ארצית - תמא/ 1 כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 35/ 1 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה לפיתוח ולשימור - שינוי מס' 1 כפיפות צפייה
תוכנית תממ/ 2/ 9 תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 9 כפיפות צפייה
תוכנית אג/ מק/ 2101/ 005 שינוי בקו בנין הקבוע בהוראות בדבר בינוי בתכנית ג / 2101 , יסוד המעלה. החלפה צפייה
תוכנית ג/ 2101 תכנית מתאר -יסוד המעלה החלפה צפייה
תוכנית 259-0394601 ג/23255-תכנית מתאר כוללנית יסוד המעלה כפיפות צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2021015 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 13/10/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021015 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 13/10/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021001 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 06/01/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 23/11/2021 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 12/04/2021 הורדה