מ/ 397/ א

ביטול פיצול מגרש מנחלה 11 מושב עמיקם

מטרת התוכנית


- ביטול פיצול מגרש המגורים מתוך הנחלה ואיחוד לאזור אחד המיועד למגורים בנחלה.
- קביעת הוראות הבניה.

עיקרי הוראותיה


- הגדרת אזור המגורים בנחלה - מגורים בישוב כפרי וביטול מגרש המגורים כיחידה עצמאית .
- קביעת מספר יחידות דיור המותר בנחלה.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 2 יח"ד +2 יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 13/10/2009 תאריך פרסום: 13/10/2009. מס' ילקוט פרסומים: 6004. עמוד: 108. שנה עברית: התשע . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 18/09/2009 תאריך פרסום בעיתון: 17/09/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 17/09/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 18/09/2009. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 26/08/2009
החלטה בדיון באישור תכנית 17/06/2009
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 30/04/2009
פרסום להפקדה ברשומות 06/04/2009 תאריך פרסום: 06/04/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5939. עמוד: 3279. שנה עברית: התשסט . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 20/03/2009 תאריך פרסום בעיתון: 19/03/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 19/03/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 20/03/2009. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 02/03/2009
החלטה בדיון בהפקדה 26/03/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 04/03/2008
קבלת תכנית 27/12/2007

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית מ/ 297 פצול מגרש מגורים מנחלה מס' 11, מושב עמיקם. שינוי צפייה
תוכנית מ/ 352 שימושים לא חקלאיים במושבי המועצה האזורית אלונה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 922 שינוי

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 351-0715326 ביטול פיצול מגרש מנחלה 11 מושב עמיקם שינוי
תוכנית 351-0276949 ביטול פיצול מגרש מנחלה 11 מושב עמיקם שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2009011 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א' 17/06/2009
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2008008 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג' 26/03/2008
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 03/09/2009 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 10/03/2009 הורדה