ג/ 16305

תחנת שאיבה בשמורת טבע נחל סער , מסעדה

מטרת התוכנית


הסדרת תוכנית להקמת תחנת שאיבה שחלקה בתחום שמורת טבע
יעוד שטח למתקנים הנדסיים וזיקת הנאה למעבר בשטח חקלאי
הקלה בקו בניין מדרך אזורית מס' 909 מ - 80 מטר ל - 22 מטר מציר הדרך, עבור זיקת המעבר לרכב ו - 50 מטר מציר הדרך עבור תחנת השאיבה

עיקרי הוראותיה


קביעת זכויות והגבלות בניה עובר תחנת שאיבה
קביעת הנחיות, הוראות, מגבלות ואיסורים לתכנון, פיתוח וביצוע מערכת תשתית: דרכים, מים, ביוב, וניקוז
הסדרת זיקת הנאה למעבר ברכב בקרקע חקלאית לגישה לתחנת השאיבה

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
תעסוקה (מ"ר) 125 מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 06/09/2009 תאריך פרסום בעיתון: 06/09/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 06/09/2009. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 04/09/2009. עיתון: אל-סינארה.
פרסום לאישור ברשומות 11/08/2009 תאריך פרסום: 11/08/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5986. עמוד: 5284. שנה עברית: התשסט . צפייה
אישור התכנית ע"י שר האוצר-התכנית אושרה 14/06/2009
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 17/05/2009
החלטה בדיון באישור תכנית 15/01/2009
החלטה בדיון במועצה הארצית 09/09/2008
עיון שר האוצר-התכנית טעונה אישור השר 30/06/2008
פרסום להפקדה ברשומות 26/06/2008 תאריך פרסום: 26/06/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5824. עמוד: 3649. שנה עברית: התשסח . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 13/06/2008 תאריך פרסום בעיתון: 06/06/2008. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 10/06/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 13/06/2008. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 16/04/2008
החלטה בדיון בהפקדה 24/10/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 01/06/2006
קבלת תכנית 25/04/2006

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 34/ ב/ 3 תכנית מתאר ארצית לנושא ניקוז ונחלים. כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 35 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימור כפיפות צפייה
תוכנית תממ/ 2 תכנית מתאר למחוז הצפון כפיפות
תוכנית ג/ 5867 תכנית מתאר מסעדה כפיפות צפייה
תוכנית תמ"מ/ 2/ 3 שינוי

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 18762 תחנת שאיבה בשמורת טבע נחל סער , מסעדה שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2009002 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל 15/01/2009
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
373 ועדה ארצית - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע) 09/09/2008
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2008007 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר 07/04/2008
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2006004 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתוכניות ביוב ותשתית 24/10/2006
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח אישור תכנית ע"י השר 14/06/2009 הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 08/07/2009 הורדה