גנ/ 17828

קנטרי קלאב, אזור תעשיה, מג'דל שמס

מטרת התוכנית


הקמת קנטרי קלב מרכז ספורט ונופש עד 200 נופשים

עיקרי הוראותיה


שינוי יעוד משטח תעשיה וקרקע חקלאית לשטח ספורט ונופש

מקום התוכנית


שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
החלטה בדיון בהפקדה 05/08/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 25/11/2008
קבלת תכנית 26/08/2008

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 6192 אזור תעשיה בית קרור -מג'דל שמס-מסעדה שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2013009 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדה מקצועית לביוב בהתאם לתמא/ 34 26/11/2013
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2009021 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 05/08/2009
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2008023 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 31/12/2008
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה