ג/ 15526

שינוי מאזור שפ"פ לאזור מגורים משולב תיירות, מג'דל שמס

מטרת התוכנית


א. הקמת אזור משולב מגורים ותיירות.
ב. התאמת כבישים לתוואי הקיים בשטח.

עיקרי הוראותיה


א. שינוי יעוד קרקע שפ"פ לאזור מגורים משולב ותיירות להקמת יחידות אירוח משולבים במגורים .
ב. קביעת זכויות והוראות בניה.
ג. קביעת תנאים למתן היתר והוראות נוספות.
ד. שינוי תוואי דרכים.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
חדרי מלון / תיירות (חדר) חדר חדר חדר
מגורים (יח"ד) 115 יח"ד +33 יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) 95 מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 03/06/2009 תאריך פרסום: 03/06/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5960. עמוד: 4200. שנה עברית: התשסט . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 28/04/2009 תאריך פרסום בעיתון: 24/04/2009. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 27/04/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 28/04/2009. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 06/04/2009
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 30/03/2009
החלטה בדיון באישור תכנית 12/01/2009
פרסום להפקדה ברשומות 05/06/2008 תאריך פרסום: 05/06/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5815. עמוד: 3346. שנה עברית: התשסח . צפייה
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 12/05/2008
פרסום להפקדה בעיתונים 24/04/2008 תאריך פרסום בעיתון: 23/04/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 23/04/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 24/04/2008. עיתון: כל אל ערב.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 10/04/2008
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 03/04/2008
החלטה בדיון בהפקדה 31/01/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 07/07/2005
קבלת תכנית 15/05/2005

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 22 תכנית מתאר ארצית ליער ויעור- הוחלפה בתמא/ 1 כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 34/ ב/ 4 תכנית מתאר ארצית למשק המים - איגום, החדרה והידרולוגיה כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 35 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימור כפיפות צפייה
תוכנית תממ/ 2/ 3 תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 3-תוספת רמת הגולן כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 9858 תיקון מערכת הדרכים, שינוי למתאר, מג'דל שמס. שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 256-0643924 שינוי מאזור שפ"פ לאזור מגורים משולב תיירות, מג'דל שמס החלפה
תוכנית ג/ 19243 שינוי מאזור שפ"פ לאזור מגורים משולב תיירות, מג'דל שמס שינוי צפייה
תוכנית 256-0732628 שינוי מאזור שפ"פ לאזור מגורים משולב תיירות, מג'דל שמס שינוי
תוכנית 256-0692798 שינוי מאזור שפ"פ לאזור מגורים משולב תיירות, מג'דל שמס כפיפות
תוכנית 256-0272757 שינוי מאזור שפ"פ לאזור מגורים משולב תיירות, מג'דל שמס כפיפות

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2009001 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר 12/01/2009
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2008017 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל 08/09/2008
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2007002 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל 31/01/2007
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 06/04/2009 הורדה