ג/ 882

מתאר כפר כמא

מטרת התוכנית


הכנת תכנית מתאר בהתאם לחוק התכנון והבניה.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


ישוב: כפר כמא

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום להפקדה ברשומות 14/03/1968 תאריך פרסום: 14/03/1968. מס' ילקוט פרסומים: 1437. עמוד: 1067. שנה עברית: התשכח . צפייה
החלטה בדיון בהפקדה 11/09/1967
קבלת תכנית 27/07/1967

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 1783 מתאר כפר כמא שינוי
תוכנית ג/ 1387 מתאר כפר כמא שינוי צפייה