ג/ 1387

שינוי לתכנית מתאר -כפר כמא

מטרת התוכנית


הכנת תכנית מתאר בהתאם לחוק התכנון והבניה .

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


ישוב: כפר כמא

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 09/01/1989 תאריך פרסום: 09/01/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3612. עמוד: 1186. שנה עברית: התשמט . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 18/11/1988 תאריך פרסום בעיתון: 18/11/1988.
החלטה בדיון באישור תכנית 13/05/1974
פרסום להפקדה ברשומות 03/05/1973 תאריך פרסום: 03/05/1973. מס' ילקוט פרסומים: 1915. עמוד: 1609. שנה עברית: התשלג . צפייה
החלטה בדיון בהפקדה 12/06/1972
קבלת תכנית 01/04/1971

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 882 מתאר כפר כמא שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 4498 שינוי לתכנית מתאר -כפר כמא שינוי צפייה
תוכנית ג/ 10367 שינוי לתכנית מתאר -כפר כמא שינוי צפייה
תוכנית ג/ 4102 שינוי לתכנית מתאר -כפר כמא שינוי
תוכנית ג/ 5710 שינוי לתכנית מתאר -כפר כמא שינוי צפייה
תוכנית ג/ 3160 שינוי לתכנית מתאר -כפר כמא שינוי