ג/ 10367

מתחם אגף הרווחה, שינוי למתאר, כפר קמא.

מטרת התוכנית


יצירת מסגרת תכנונית לפתוח מבני ציבור בשכונת מגורים
תוך שינוי ביעודי השטחים.

עיקרי הוראותיה


נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


ישוב: כפר כמא

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 05/07/1999 תאריך פרסום: 05/07/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4781. עמוד: 4660. שנה עברית: התשנט . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 18/06/1999 תאריך פרסום בעיתון: 18/06/1999.
החלטה בדיון באישור תכנית 26/05/1999
פרסום להפקדה בעיתונים 09/10/1998 תאריך פרסום בעיתון: 09/10/1998.
פרסום להפקדה ברשומות 03/09/1998 תאריך פרסום: 03/09/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4677. עמוד: 5184. שנה עברית: התשנח . צפייה
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 13/08/1998
החלטה בדיון בהפקדה 06/05/1998
קבלת תכנית 08/01/1998

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 1387 שינוי לתכנית מתאר -כפר כמא שינוי צפייה
תוכנית ג/ 5710 תכנית מתאר כפר כמא. שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 21324 מתחם אגף הרווחה, שינוי למתאר, כפר קמא. שינוי צפייה
תוכנית 251-0581199 מתחם אגף הרווחה, שינוי למתאר, כפר קמא. שינוי
תוכנית 211-0220699 מתחם אגף הרווחה, שינוי למתאר, כפר קמא. כפיפות