ג/ 5710

תכנית מתאר כפר כמא.

מטרת התוכנית


הכנת תכנית מתאר בהתאם לחוק התכנון והבניה תשכ"ה

עיקרי הוראותיה


נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
תעסוקה (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 01/02/2002 תאריך פרסום בעיתון: 31/01/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 01/02/2002. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 01/02/2002. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות 17/05/2001 תאריך פרסום: 17/05/2001. מס' ילקוט פרסומים: 4986. עמוד: 2698. שנה עברית: התשסא . צפייה
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 07/06/1999
החלטה בדיון באישור תכנית 13/11/1996
פרסום להפקדה ברשומות 23/03/1989 תאריך פרסום: 23/03/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3640. עמוד: 2389. שנה עברית: התשמט . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 01/02/1989 תאריך פרסום בעיתון: 01/02/1989.
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה 21/07/1988
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 21/07/1988
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו 21/07/1988
החלטה בדיון בהפקדה 08/12/1986
קבלת תכנית 04/07/1986

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 3 תכנית מתאר ארצית לדרכים - הוחלפה בתמא/ 1 אישור ע"פ תמ"א
תוכנית ג/ 1387 שינוי לתכנית מתאר -כפר כמא שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 10232 תכנית מתאר כפר כמא. שינוי צפייה
תוכנית ג/ 10231 תכנית מתאר כפר כמא. שינוי צפייה
תוכנית ג/ 10367 תכנית מתאר כפר כמא. שינוי צפייה
תוכנית גמ/ מק/ 5710/ 404 תכנית מתאר כפר כמא. שינוי צפייה
תוכנית ג/ 16036 תכנית מתאר כפר כמא. שינוי צפייה
תוכנית ג/ 21324 תכנית מתאר כפר כמא. שינוי צפייה
תוכנית 251-0581199 תכנית מתאר כפר כמא. שינוי
תוכנית ג/ 20445 תכנית מתאר כפר כמא. כפיפות צפייה
תוכנית 211-0220699 תכנית מתאר כפר כמא. כפיפות