ג/ 16036

תכנית מתאר כפר כמא

מטרת התוכנית


הקמת שכונת מגורים חדשה מדרום לכביש 767 ובה כ-200 יח"ד עד שנת 2020.
תוספת יחידות מגורים בשטחים ריקים בתוך הכפר ובהיקפו הצפוני ובהן כ- 400 יח"ד עד שנת 2020.
מתן אפשרות לבעלי חלקות חקלאיות, של הופשרו לבניה עד כה, לממש אפשרות בניה.
שיפור תוואי כביש 767 והפיכתו לרחוב הראשי של הכפר, שלאורכו שטחי מסחר ובו כיכר מרכזית חדשה.
חיבור הכפר הקיים לשכונות הדרומיות וכביש טבעת חיצוני בהיקף הצפוני של הכפר.
התאמת מערכת הדרכים לחבור למערכת אזורית- כניסה חדשה ממזרח דרך הכביש העוקף הצפוני וכן הגדרת כביש 767 כרחוב ראשי של הכפר, וכביש מקשר כפר תבור-שרונה,בעל משמעות בין יישובית.
הקצאת שטחים למבני ציבור ע"פ צורכי הכפר, וע"פ מכסות השטחים למבני ציבור.
הקצאת שטח למבני משק בפינה הצפון מזרחית של אדמות הכפר וריכוז השימוש הנ"ל בשטח זה.
שילוב גרעין הכפר כחלק המרכזי במרקם הבנוי והתאמתו לשימוש כמרכזו החברתי של הכפר וכמושכן תיירותי מרכזי בכפר.
הקצאת שטחים פתוחים, בעיקר באגן נחל קמה בחלקו הדרומי של הכפר, והתאמתם לשימושי ספורט ונופש.
הקצאת שטח למרכז תעסוקה ותעשיה זעירה בכפר.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו 03/03/2009
החלטה בדיון בהפקדה 30/07/2007
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף 26/02/2006
קבלת תכנית 10/01/2006

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 3160 מרכז ספורט - כפר קמא שינוי
תוכנית ג/ 5710 תכנית מתאר כפר כמא. שינוי צפייה
תוכנית ג/ במ/ 121 שכונת חילים משוחררים -כפר קמא שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2007011 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר 30/07/2007
פרוטוקול הורדה