ג/ במ/ 121

שכונת חילים משוחררים -כפר קמא

מטרת התוכנית


יצירת מסגרת תכנונית של אזורי מגורים, ספורט
מבני ציבור, על ידי שינוי ביעודי הקרקע וקביעת
הנחיות בניה.
קביעת לוח תכליות המותרות לכל אחד משימושי הקרקע
המוצעים בתכנית.
קביעת טבלת זכויות והגבלות בניה לפי תקנות התכנון
והבניה (חישובי שטחים ואחוזי בניה בתכניות
ובהיתרים תשנ"ב - 1992) לכל אחד משימושי הקרקע
המוצעים בתכנית.
קביעת הוראות בניה בהתאם לנספח הבינוי המצורף
לתכנית.
קביעת הוראות בדבר שימור ושיפוץ אתרים
ארכיאולוגים בשטח התכנית.
קביעת שלבים לבצוע התכנית.

עיקרי הוראותיה


נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 227 יח"ד +227 יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


ישוב: כפר כמא

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום תקנון עם חתימת אישור שר הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 23/01/2003 תאריך פרסום: 23/01/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5150. עמוד: 1280. שנה עברית: התשסג . צפייה
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 09/12/2002
פרסום לאישור בעיתונים 31/12/1994 תאריך פרסום בעיתון: 29/12/1994. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 30/12/1994. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 31/12/1994. עיתון: עיתון יומי א.
אישור התכנית ע"י שר האוצר-התכנית אושרה 01/05/1994
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 29/12/1993
החלטה בדיון באישור תכנית 15/03/1993
פרסום להפקדה בעיתונים 31/01/1993 תאריך פרסום בעיתון: 31/01/1993.
פרסום להפקדה ברשומות 17/12/1992 תאריך פרסום: 17/12/1992. מס' ילקוט פרסומים: 4066. עמוד: 629. שנה עברית: התשנג . צפייה
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 16/11/1992
החלטה בדיון בהפקדה 01/06/1992
קבלת תכנית 10/10/1991

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 12890 שכונת חילים משוחררים -כפר קמא שינוי צפייה
תוכנית ג/ 16036 שכונת חילים משוחררים -כפר קמא שינוי צפייה
תוכנית ג/ 21324 שכונת חילים משוחררים -כפר קמא שינוי צפייה
תוכנית 251-0394981 שכונת חילים משוחררים -כפר קמא החלפה
תוכנית 211-0220699 שכונת חילים משוחררים -כפר קמא כפיפות