ג/ 20445

יעוד שטח חקלאי למגורים ע"ש ג'מיל אשמוז, כפר כמא

מטרת התוכנית


שינוי יעוד קרקע מחקלאי למגורים

עיקרי הוראותיה


שינוי יעוד שטח של 940 מ"ר בחלקה מס' 13 בגוש 15339 מחקלאי למגורים ב'

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 5 יח"ד יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) 1,354 מ"ר מ"ר מ"ר

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום תוכנית מאושרת הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום תוכנית מאושרת הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 10/02/2014 תאריך פרסום: 10/02/2014. מס' ילקוט פרסומים: 6753. עמוד: 3746. שנה עברית: התשעד . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 10/01/2014 תאריך פרסום בעיתון: 10/01/2014. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 10/01/2014. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 09/01/2014. עיתון: מעריב.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 06/01/2014
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 02/01/2014
החלטה בדיון באישור תכנית 20/12/2013
לא הוגשו התנגדויות 30/10/2013
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 30/09/2013
פרסום להפקדה ברשומות 16/09/2013 תאריך פרסום: 16/09/2013. מס' ילקוט פרסומים: 6662. עמוד: 228. שנה עברית: התשעד . צפייה
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית 31/08/2013
פרסום להפקדה בעיתונים 30/08/2013 תאריך פרסום בעיתון: 30/08/2013. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 26/08/2013. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 30/08/2013. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 21/08/2013
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 24/07/2013
החלטה בדיון בהפקדה 06/02/2013
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 08/11/2012
קבלת תכנית 22/07/2012

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 5710 תכנית מתאר כפר כמא. כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 7256 שנוי יעוד להקמת לול -כפר כמא כפיפות צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 21324 יעוד שטח חקלאי למגורים ע"ש ג'מיל אשמוז, כפר כמא שינוי צפייה
תוכנית 251-0581199 יעוד שטח חקלאי למגורים ע"ש ג'מיל אשמוז, כפר כמא שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2013022 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 04/12/2013
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2013002 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 06/02/2013
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 05/01/2014 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 06/08/2013 הורדה