ג/ 7256

שנוי יעוד להקמת לול -כפר כמא

מטרת התוכנית


קביעת מקום למבנה לולים כמבנים חקלאיים

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


ישוב: כפר כמא

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
נספחים
תקנון מוקלד הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 05/11/1992 תאריך פרסום: 05/11/1992. מס' ילקוט פרסומים: 4053. עמוד: 281. שנה עברית: התשנג . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 26/09/1992 תאריך פרסום בעיתון: 26/09/1992.
החלטה בדיון באישור תכנית 08/04/1992
פרסום להפקדה ברשומות 06/02/1992 תאריך פרסום: 06/02/1992. מס' ילקוט פרסומים: 3970. עמוד: 1999. שנה עברית: התשנב . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 08/12/1991 תאריך פרסום בעיתון: 08/12/1991.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 13/10/1991
החלטה בדיון בהפקדה 05/06/1991
קבלת תכנית 23/12/1990

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 6540 קביעת הוראות למתן היתרי בניה למבנים חקלאיים במחוז הצפון כפיפות צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 21324 שנוי יעוד להקמת לול -כפר כמא החלפה צפייה
תוכנית ג/ 20445 שנוי יעוד להקמת לול -כפר כמא כפיפות צפייה