ג/ 10232

שינוי יעוד למגורים, שינוי למתאר, כפר קמא.

מטרת התוכנית


יצירת מסגרת תכנונית לפתוח שכונת מגורים תוך שינוי
ביעודי השטחים.

עיקרי הוראותיה


נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מבני ציבור (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר
מגורים (יח"ד) יח"ד יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


ישוב: כפר כמא

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 14/12/1999 תאריך פרסום: 14/12/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4832. עמוד: 1749. שנה עברית: התשס . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 26/11/1999 תאריך פרסום בעיתון: 26/11/1999.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 14/11/1999
החלטה בדיון באישור תכנית 15/09/1999
פרסום להפקדה ברשומות 29/07/1999 תאריך פרסום: 29/07/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4789. עמוד: 4966. שנה עברית: התשנט . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 25/06/1999 תאריך פרסום בעיתון: 25/06/1999.
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה 08/06/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 08/06/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו 08/06/1999
החלטה בדיון בהפקדה 24/12/1997
קבלת תכנית 29/06/1997

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 5710 תכנית מתאר כפר כמא. שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 251-0581199 שינוי יעוד למגורים, שינוי למתאר, כפר קמא. שינוי
תוכנית ג/ 21324 שינוי יעוד למגורים, שינוי למתאר, כפר קמא. כפיפות צפייה