גמ/ מק/ 5710/ 404

שינוי קווי בניין ע"פ סעיף 62א(א)4

מטרת התוכנית


שינוי קווי הבניין הקבועים בתכנית ג/ 5710, ע"פ סעיף 62א(א)4 לחוק.

עיקרי הוראותיה


1. שינוי קו בניין קדמי בדרך גישה מ-4 מ' ל-3 מ' ע"פ המצויין בתשריט.
2. שינוי קו בניין אחורי ל-2 מ' במקום 3'.
3. מתן לגיטמציה לקו בניין למבנים שנבנו בחריגה מהקבוע בתכנית המאושרת אך לא חודרים לתחום הדרך.
4. שינוי בהוראות בניה.

מסמכי התוכנית


קבצים דיגיטליים
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 18/10/2012 תאריך פרסום: 18/10/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6483. עמוד: 301. שנה עברית: התשעג . צפייה
פרסום להפקדה ברשומות 02/04/2012 תאריך פרסום: 02/04/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6399. עמוד: 3319. שנה עברית: התשעב . צפייה
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 01/04/2012
פרסום להפקדה בעיתונים 02/03/2012 תאריך פרסום בעיתון: 02/03/2012. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 5710 תכנית מתאר כפר כמא. שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 21324 שינוי קווי בניין ע"פ סעיף 62א(א)4 שינוי צפייה
תוכנית 251-0581199 שינוי קווי בניין ע"פ סעיף 62א(א)4 שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2012004 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון 01/04/2012
פרוטוקול הורדה