ג/ 10231

שינוי יעוד למבני ציבור, שינוי למתאר, כפר קמא.

מטרת התוכנית


יצירת מסגרת תכנונית לפתוח מבני ציבור בשכונת מגורים
תוך שינוי ביעודי השטחים.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


ישוב: כפר כמא

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 22/11/1999 תאריך פרסום: 22/11/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4825. עמוד: 1432. שנה עברית: התשס . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 05/11/1999 תאריך פרסום בעיתון: 05/11/1999.
החלטה בדיון באישור תכנית 06/10/1999
פרסום להפקדה ברשומות 01/08/1999 תאריך פרסום: 01/08/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4790. עמוד: 4997. שנה עברית: התשנט . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 11/07/1999 תאריך פרסום בעיתון: 11/07/1999.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 29/06/1999
החלטה בדיון בהפקדה 24/12/1997
קבלת תכנית 29/06/1997

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 5710 תכנית מתאר כפר כמא. שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 21324 שינוי יעוד למבני ציבור, שינוי למתאר, כפר קמא. כפיפות צפייה