251-1063528

ביטול חלק מדרך להולכי רגל - בועינה נוג'ידאת

מטרת התוכנית


ביטול חלק מדרך להולכי רגל

עיקרי הוראותיה


ביטול חלק מדרך להולכי רגל
שינוי יעוד מדרך להולכי רגל לדרך משולבת
שינוי תוואי דרך משולבת
קביעת הוראות וזכויות בניה

דברי הסבר


התכנית נמצאת בתוך היישוב בועינה נוגידאת בסמוך לאזור מגורים ב (מרכז היישוב), התכנית המוצעת
באה להסדיר מבנה קיים בתוואי דרך להולכי רגל שאינו סלול ולא נותן מענה לאף מגרש בסביבה.
התכנית מבטלת חלק מדרך הולכי רגל ומשנה את ייעודה לשביל, מאחר ודרך זו מהווה דרך הגישה למבנים קיימים,
ומאחר ולא ניתן להיכנס למגרש מדרך להולכי רגל יש צורך בשינוי מעמדה.
התכנית מציעה הגדלה של השטח העיקרי ב- 383 מ"ר כך שסה"כ שטחים עיקריים יהיה 5415 "ר
ותוספת 3 יחידות דיור למספר של 30 יחדות דיור בתחום התכנית

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 30 יח"ד +27 יח"ד +3 יח"ד
מגורים (מ"ר) 5,378 מ"ר +5,032 מ"ר +346 מ"ר

מקום התוכנית


מזרחית לשטח הבנוי ביישוב

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
שמירה על עצים בוגרים הורדה
מצב מאושר הורדה
קבצים דיגיטליים
הוראות התכנית(DOC) הורדה
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
הוראות התכנית(DOC) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
זכויות והוראות בניה XLS זכויות והוראות בניה XLS הורדה
ריכוז הנחיות וחיתוכים ממערכת CPLAN ריכוז הנחיות וחיתוכים ממערכת Cplan הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 23/03/2023 6 6
קבלת תכנית 07/03/2022 4 4

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 13274 תכנית מתאר בועיינה נוג'ידאת שינוי צפייה