251-1034180

הרחבת דרך בתוואי מאושר במזרח רומאנה

מטרת התוכנית


הרחבת דרך בתוואי מאושר

עיקרי הוראותיה


שינוי ייעוד ממגורים א' לדרך

דברי הסבר


תכנית זו מציעה הרחבת דרך בתוואי מאושר במזרח היישוב רומאנה.
ההרחבה מוצעת עד הגבול של "מתרוכה" (חלק מחלקה 17/17476) לצורך הנגשת מגרשים בייעוד מגורים מאושר הגובלים לה.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) יח"ד יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


מזרח היישוב רומאנה

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
מצב מאושר הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
קו כחול הורדה
תאי שטח הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 09/01/2022 2 2

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 13724 תכנית מתאר רומאנה שינוי צפייה