356-0746545

הגדלת אחוזי בניה - עספיא

מטרת התוכנית


תוספת יח"ד, זכויות בניה, מס' קומות ותכסית לצורך הסדרת בניה קיימת.

עיקרי הוראותיה


1- הגדלת אחוזי בנייה.
2- הגדלת מס' קומות.
3- הגדלת גובה מירבי.
4- הגדלת מס' יח"ד.
5- הגדלת תכסית קרקע.
6- קביעת תקן חניה בתחום התכנית.

דברי הסבר


תכנית הנ"ל שוכנת בכפר עספיא גוש 17150, חלקה 87, מגרש 87/1, שכונה מערבית של הכפר רח' 3.מטרת התכנית הגדלת אחוזי בניה לצורך הסדרת חריגות במספר יח"ד, מספר קומות וגובה מבנה.
כיום קיים מבנה בן 5 קומות בכל קומה 2 יח"ד הונפק למבנה היתר בניה ל 3 קומות 6 יח"ד, בסה"כ של 124% בניה, וקומה שישית למתקנים טכניים.
המבנה נבנה בחריגה גם במספר היחידות וגם באחוז הבניה קומתי וכללי התכנית באה להסדיר את עניין החריגות מוצג תוספת של 61% בניה ו 4 יח"ד חדשות.

התכנית מיעדת את השטח לצבירת מספר רב של יח"ד (בניה רוויה) אשר נותנת מענה מצוין לזוגות צעירים ומזעור הפלישות באזור.

התכנית התקבלה בברכה רבה בקרב אנשי ציבור והועדה המקומית אשר עידדו את הבניה בשיטת רווי הקומות.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 10 יח"ד +6 יח"ד +4 יח"ד
מגורים (מ"ר) 1,405 מ"ר +842 מ"ר +563 מ"ר

מקום התוכנית


עוספיא, שכונה מערבית רחי 3.

מסמכי התוכנית


מסמכים חתומים
תדפיס הוראות התכנית חתום להפקדה הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע-חתום להפקדה הורדה
מצב מאושר תשריט מצב מאושר.-חתום להפקדה הורדה
חניה נפסח חניה.-חתום להפקדה הורדה
בינוי נספח בינוי.-חתום להפקדה הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
תכתובת
תכתובות תצהירים תוקף הורדה
תכתובות מצגת לשכת התכנון הורדה
תכתובות חוות דעת תכנונית הורדה
תכתובות הארכת מועד להשלמת תנאים להפקדת התכנית הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
הפקת מסמך בדבר העברת התכנית המאושרת למשרדי הוועדה המקומית 05/01/2022 11 7
פרסום לאישור בעיתונים 22/10/2021 תאריך פרסום בעיתון: 22/10/2021. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 20/10/2021. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 22/10/2021. עיתון: כל אל ערב. 11 7
התכנית אושרה 19/10/2021 11 7
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 19/10/2021 11 7
פרסום לאישור ברשומות 19/10/2021 תאריך פרסום: 19/10/2021. מס' ילקוט פרסומים: 9931. עמוד: 606. שנה עברית: התשפב . 11 7 צפייה
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 13/10/2021 11 7
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 11/10/2021 11 7
החלטה בדיון באישור תכנית 23/06/2021 11 7
לא הוגשו התנגדויות 21/05/2021 11 7
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 26/03/2021 11 7
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית 21/03/2021 11 7
פרסום להפקדה בעיתונים 05/03/2021 תאריך פרסום בעיתון: 05/03/2021. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 03/03/2021. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 05/03/2021. עיתון: עיתון מקומי א. 11 7
פרסום להפקדה ברשומות 01/03/2021 תאריך פרסום: 01/03/2021. מס' ילקוט פרסומים: 9451. עמוד: 3902. שנה עברית: התשפא . 11 7 צפייה
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 24/02/2021 11 7
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 23/02/2021 11 7
החלטה בדיון בהפקדה 11/05/2020 4 4
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 12/02/2020 4 4
קבלת תכנית 06/10/2019 4 4

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 546 וי.או.אר. חיפה, הכוללת הגבלות בגובהם של מבנים החלפה
תוכנית עד/ 105 דרום מערב עוספיה. שינוי צפייה
תוכנית עד/ 124 שכון בדואים בעוספיה שינוי צפייה
תוכנית 356-0207779 שינוי הוראות ומגבלות בניה בתחום עוספיא שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2021018 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א' 23/06/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2020013 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א' 11/05/2020
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 13/10/2021 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 23/02/2021 הורדה