252-0909002

איחוד וחלוקה מחדש והסדרת דרך כניסה לשכונת אלבטיח'ה- ג'וליס

מטרת התוכנית


איחוד וחלוקה מחדש ללא הסכמה והסדרת דרך כניסה לשכונת אלבטיח,ה ושינוי בהוראות הבניה .

עיקרי הוראותיה


- איחוד וחלוקה מחדש ללא הסכמה עפ"י סעיף 62א (א) 1.
- הארכת דרכים לצורך גישה למגרש ע"פ סעיף 62א (א) 2.
- שינוי קווי בניין בשטח מגורים עפ"י סעיף 62א (א) 4.
- שינוי חלוקת שטחים מותרים במגורים מעיקרי לשרות עפ"י סעיף 62א (א) 6.
- שינוי גודל מגרש עפ"י סעיף 62א (א) 7.
- הגדלת תכסית וניוד אחוזי בניה ע"פ סעיף 62א (א) 9.
- הוספת זכויות בניה בחלק במגרשים עבור מגורים עפ"י סעיף 62א (א) 16.
- קביעת זיקת הנאה ע"פ סעיף 62א (א) 19.

דברי הסבר


רה- תכנון מחדש לשכונת מגורים קיימת ,
- התכנית מסדרה בינוי של מבני מגורים בצפיפות של 8 יח"ד/דונם נטו.
- התכנית מסדירה את תנועת כלי הרכב , מסדרה כניסה נוספת לשכונת אלבטיח'ה .
תאור השטח
- כל שטח התכנית המוצעת נמצא באזור המיועד לפיתוח בהתאם לתכנית מתאר מחוזית 2/9 שינוי 2 כאזור כפרי.
- שיפוע הקרקע משתנה, ונע בין 5 % עד 20% .

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מבני ציבור (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר
מגורים (יח"ד) 66 יח"ד +66 יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) 9,903.888 מ"ר +61,053.48 מ"ר -51,149.592 מ"ר מצב מאושר (הערכה)
מסחר (מ"ר) 1,922.055 מ"ר +3,391.86 מ"ר -1,469.805 מ"ר חישוב מצב מוצע ומאשר לפי מימוש 50 % משטח שימושים הנלווים המותר ביועד מגורים ב'
תעסוקה (מ"ר) 1,922.055 מ"ר +3,391.86 מ"ר -1,469.805 מ"ר חישוב מצב מוצע ומאשר לפי מימוש 50 % משטח שימושים הנלווים המותר ביועד מגורים ב'

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
טבלאות איזון והקצאה טבלת איזון והקצאה הורדה
טבלאות איזון והקצאה נספח לטבלת איזון הורדה
תנועה הורדה
מצב מאושר הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
מסמכים
מסמך נדרש ע"י יו"ר הועדה/הועדה פירמידה תכנונית הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 21/12/2021 12 10

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 7145 שנוי לתכנית מתאר, ג'וליס החלפה צפייה
תוכנית ג/ 19091 שנוי יעוד ממגורים לשצ"פ ומשצ"פ למגורים ב' והתווית דרך, ג'וליס החלפה צפייה