259-0803684

רח' המייסדים - חלקה 72- יסוד המעלה

מטרת התוכנית


1. חלוקה למגרשים.
2. שינוי גודל מגרש מינימלי.
3. שינוי קווי בניין.
4. הוספת זכויות בניה, תוספת 7%.
5. הגדלת תכסית.
6. שינוי גובה בניין.
7. קביעת הוראות לעיניין הריסת מבנים.

עיקרי הוראותיה


1. חלוקת למגרשים בהתאם לסעיף 62א(א)1.
2. שינוי קווי בניין לפי סעיף 62א(א)4.
3. שינוי בהוראות גודל מגרש לפי סעיף 62א(א)7.
4. תוספת זכויות בניה במגרש מגורים לפי סעיף 62א(א)(16)(א)(2).
5. מה שניתן לבקש בהקלה - הגדלת תכסית לפי סעיף 62א(א)9
6. שינוי גובה בניינים לפי סעיף 62א(א)4א
7. קביעת הוראות לעיניין הריסת מבנים בהתאם לסעיף 62א(א)(19).

דברי הסבר


תכנית זו באה להגדיר גודל מגרש מינימלי לחלוקהלשני מגרשים ביסוד המעלה גוש: 13994 חלקות 72,74, מגרש 3, לפי תשריט חלוקה ישן מס' ח/16/034/2101.
והסדרת קווי בניין למגרש.

מקום התוכנית


רח' המייסדים, מגרש 3 - יסוד המעלה

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
מצב מאושר הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
מסמכים
תצהיר שינויים בין גרסאות דףמקדמי חתימות התכנית הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
התכנית אושרה 19/12/2021 18 9
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 19/12/2021 18 9
פרסום לאישור ברשומות 19/12/2021 תאריך פרסום: 19/12/2021. מס' ילקוט פרסומים: 10069. עמוד: 2160. שנה עברית: התשפב . 18 9 צפייה
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 15/12/2021 18 9
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 23/08/2021 18 9
פרסום להפקדה ברשומות 10/06/2021 תאריך פרסום: 10/06/2021. מס' ילקוט פרסומים: 9674. עמוד: 6746. שנה עברית: התשפא . 17 9 צפייה
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 09/06/2021 17 9
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 16/02/2020 11 8

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 2101 תכנית מתאר -יסוד המעלה החלפה צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2021046 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון 23/08/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 15/12/2021 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 09/06/2021 הורדה
נוסח פרסום חתום - pdf 15/12/2021 הורדה
נוסח פרסום חתום - pdf 09/06/2021 הורדה
נוסח פרסום עברית -word 09/06/2021 הורדה
נוסח פרסום עברית -word 15/12/2021 הורדה