354-0612192

שכונה צפונית חדשה מועאוויה - הרחבה ליישוב כולל איחוד וחלוקה

מטרת התוכנית


יצירת שכונה חדשה צפונית למועאוויה.

עיקרי הוראותיה


א- שינוי יעוד קרקע חקלאית לקרקע למגורים, שטחים למבני ציבור, שטחים ציבוריים פתוחים ודרכים.
ב- תוספת שטחים לצרכי ציבור .
ג-תוספת שטחי מסחר ותעסוקה .
ד- קביעת ועדכון התכליות המותרות לכל יעוד קרקע.
ה- קביעת הוראות וזכויות בניה - קביעת צפיפות, מרווחי בניה, גובה בנינים.
ו - קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.
ז - קביעת הנחיות סביבתיות.
ח- הסדרת מערכת התחבורה , ביטול דרכים ,הרחבת דרכים והצעת דרכים חלופיות וחדשות.
ט- איחוד וחלוקה ללא הסכמת הבעלים.
י- קביעת הוראות ותנאים למתן היתרי בניה.

דברי הסבר


מדובר על תכנית בשטח כ-457 דונם אשר מרחיבה את היישוב מועאוויה בשכונה הצפונית על פי תמ"מ 6/7 ומוסיפה כ- 258 דונם למגורים שמכילים 1657 יחידות דיור .
התכנית גם מחלקת את שטח המגורים המוצע למגרשים ומציעה איחוד וחלוקה ללא הסכמת הבעלים אשר כולל טבלת איזון הערוכה על ידי שמאי עם הקצאת בעלויות .
התכנית מציעה גם שטחים למסחר וחזית מסחרית לאורך חלק מהדרכים המוצעות בשכונה .
מוצעת גם מערכת דרכים ושבילים שיוצרים גישה לכל מגרש בשכונה ויוצרים גם מעברים לתשתיות מים וביוב .
מוצעים גם שטחים ציבוריים פתוחים , שטחים למבני ציבור , שטחים משולבים של מבני ציבור ושטחים ציבוריים פתוחים .
התכנית מציעה שטח ציבורי פתוח לאורך הנחל שעובר דרומית לשכונה כולל שביל להולכי רגל (טיילת ) לאורך הנחל.
לתכנית מצורפים נספח תחבורה וחניה כולל חתכים לאורך ולרוחב הדרכים המוצעות , נספח נוף , נספח מים ביוב וניקוז , תכנית חלוקה כולל טבלאות הקצאה .

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מבני ציבור (מ"ר) 50,187.6 מ"ר +33,001 מ"ר +17,186.6 מ"ר ראו קובץ אקסל להסבר בתכתובות
מגורים (יח"ד) 1,586 יח"ד יח"ד +1,586 יח"ד ראו קובץ אקסל להסבר בתכתובות
מגורים (מ"ר) 249,696.1 מ"ר מ"ר +249,696.1 מ"ר ראו קובץ אקסל להסבר בתכתובות
מסחר (מ"ר) 16,287.6 מ"ר מ"ר +16,287.6 מ"ר ראו קובץ אקסל להסבר בתכתובות
תעסוקה (מ"ר) 18,690 מ"ר מ"ר +18,690 מ"ר ראו קובץ אקסל להסבר בתכתובות

מקום התוכנית


שכונה צפונית - מועאוויה

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
טבלאות איזון והקצאה טבלאות איזון והקצאה הורדה
תנועה נספח תחבורה תנוחה הורדה
תנועה נספח תחבורה ציבורית הורדה
תנועה נספח תחבורה חתכים לאורך 2 הורדה
תנועה נספח תחבורה בחתכים לאורך 1 הורדה
פרוגרמה לשטחי ציבור נספח למבני ציבור הורדה
ניקוז מערכת ניקוז תנוחה הורדה
מים מערכת מים קיימת ומוצעת תנוחה הורדה
מים מערכת אספקת מים תכנית כללית הורדה
ביוב מערכת ביוב תכנית כללית הורדה
ניקוז תכנית אגני ניקוז הורדה
ביוב מערכת ביוב קיימת ומוצעת תנוחה הורדה
טבלאות הקצאה תכנית הקצאה הורדה
מצב מאושר מצב מאושר הורדה
קבצים דיגיטליים
הוראות התכנית(DOC) הורדה
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
הוראות התכנית(DOC) הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
מסמכים חתומים
תדפיס הוראות התכנית חתום להפקדה הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע-חתום להפקדה הורדה
ניקוז תכנית אגני ניקוז-חתום להפקדה הורדה
מפת בעלויות נוסחי טאבו מ-4-10-2019-חתום להפקדה הורדה
תנועה נספח תחבורה חתכים לאורך 2-חתום להפקדה הורדה
תנועה נספח תחבורה בחתכים לאורך 1-חתום להפקדה הורדה
ביוב מערכת ביוב תכנית כללית-חתום להפקדה הורדה
סקרים/חוות דעת/דוחות חוברת סקר עצים בוגרים-חתום להפקדה הורדה
טבלאות איזון והקצאה טבלאות איזון והקצאה מטעם השמאי-חתום להפקדה הורדה
מצב מאושר מצב מאושר-חתום להפקדה הורדה
מים נספח מים וביוב-חתום להפקדה הורדה
מים מערכת מים קיימת ומוצעת תנוחה-חתום להפקדה הורדה
ניקוז נספח ניקוז-חתום להפקדה הורדה
ביוב מערכת ביוב קיימת ומוצעת תנוחה-חתום להפקדה הורדה
תנועה נספח תחבורה ציבורית-חתום להפקדה הורדה
פרוגרמה לשטחי ציבור תקציר פרוגראמה לשנת היעד 2040-חתום להפקדה הורדה
סקרים/חוות דעת/דוחות סקר ריחות-חתום להפקדה הורדה
ניקוז מערכת ניקוז תנוחה-חתום להפקדה הורדה
תנועה נספח תחבורה תנוחה-חתום להפקדה הורדה
סביבה ונוף נספח נוף-חתום להפקדה הורדה
מים מערכת אספקת מים תכנית כללית-חתום להפקדה הורדה
תנוחה מועאויה על רקע תמ''א 34 ב-3-חתום להפקדה הורדה
דברי הסבר בערבית דברי הסבר לתכנית בערבית-חתום להפקדה הורדה
פרוגרמה לשטחי ציבור נספח למבני ציבור-חתום להפקדה הורדה
סקרים/חוות דעת/דוחות נספח עצים בוגרים-חתום להפקדה הורדה
מסמכים
חוות דעת לפי סע' 96א התיחסות קק"ל הורדה
פרוטוקול / החלטות פרוטוקול ישיבת תיאום במשרד התחבורה הורדה
חוות דעת לפי סע' 96א חוות דעת משרד הבריאות הורדה
חוות דעת לפי סע' 96א חוות דעת המשרד להגנת הסביבה לגבי סקר הריחות הורדה
תכתובת
תכתובות התייחסות מו"מ בסמ"ה ועורך התוכנית להתנגדויות.dot הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום להפקדה ברשומות לפי סעיף 106 ב 01/11/2021 תאריך פרסום: 01/11/2021. מס' ילקוט פרסומים: 9958. עמוד: 925. שנה עברית: התשפב . 25 12 צפייה
התכנית פורסמה להתנגדויות לפי סעיף 106 ב 28/10/2021 25 12
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית 20/05/2020 20 10
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 01/04/2020 20 10
הוגשו התנגדויות 13/03/2020 20 10
פרסום להפקדה בעיתונים 13/03/2020 תאריך פרסום בעיתון: 13/03/2020. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 11/03/2020. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 11/03/2020. עיתון: מעריב. 20 10
פרסום להפקדה ברשומות 10/03/2020 תאריך פרסום: 10/03/2020. מס' ילקוט פרסומים: 8734. עמוד: 4876. שנה עברית: התשף . 20 10 צפייה
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 09/03/2020 20 10
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 08/03/2020 20 10
החלטה בדיון בהפקדה 29/10/2018 6 4
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 14/08/2018 6 4
קבלת תכנית 19/02/2018 6 4

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 22/ 9 תכנית מתאר ארצית - שינוי מס 9 לתמא/ 22 - האצלת סמכויות- הוחלפה בתמא/ 1 כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 34/ ב/ 3 תכנית מתאר ארצית לנושא ניקוז ונחלים. כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 34/ ב/ 4 תכנית מתאר ארצית למשק המים - איגום, החדרה והידרולוגיה כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 35 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימור כפיפות צפייה
תוכנית תממ/ 6/ 7 תכנית מתאר מחוזית חלקית - שטחים שצורפו ממחוז צפון כפיפות צפייה
תוכנית ענ/ 984 תכנית מתאר מפורטת למועאוויה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 741 כביש גישה למועוויה כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 8962/ חיפה שינוי יעוד מקרקע חקלאית לשטח המיועד לבנייני ציבור, קרית חינוך, כפר מועאויה. שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2022025 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה להתנגדויות 01/08/2022
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
2022005 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה להתנגדויות 07/03/2022
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
2022002 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה להתנגדויות 17/01/2022
סדר יום הורדה
2021033 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה להתנגדויות 24/05/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021009 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה להתנגדויות 09/02/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2020067 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה להתנגדויות 31/12/2020
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2020066 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה להתנגדויות 30/12/2020
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2020026 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה להתנגדויות 20/07/2020
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2018018 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה 29/10/2018
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה לפי סעיף 106(ב) שינויים בתכנית 28/10/2021 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 09/03/2020 הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב ב"כ עו"ד ג'בארין מוחמד סובחי אבו שקרה עלאא ואחרים הורדה
2 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אבראהים ג'בארין
3 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אבראהים וסכינה ג'בארין הורדה
4 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אגבאריה ח'אלד הורדה
5 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אגבאריה ח'דר מוחמד ומס. מתנגדי הורדה
6 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ב"כ עו"ד מוחמד סובחי ג'בארין אגבאריה מוסטפא ח'אלד הורדה
7 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב אברהים ואחרים אגבאריה מסטפא
8 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ב"כ עו"ד מוחמד סובחי ג'בארין אגבאריה פארס חמדאן ומספר מתנגד הורדה
9 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ב"כ עו"ד מוחמד סובחי ג'בארין אגבאריה פארס חמדאן ומספר מתנגד הורדה
10 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ב"כ עו"ד מוחמד סובחי ג'בארין אגבאריה פארס חמדאן ומספר מתנגד הורדה
11 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב ב"כ עו"ד מחאג'נה ויסאם אגבריה אחמד הורדה
12 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב ב"כ עו"ד מחאג'נה ויסאם אגבריה אחמד הורדה
13 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב ב"כ עו"ד שאדי מחאמיד אגבריה ח'אלד ואחרים הורדה
14 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב ב"כ עו"ד שאדי מחאמיד אגבריה ח'אלד ואחרים הורדה
15 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב ב"כ עו"ד ג'בארין מוחמד סובחי אגבריה ח'דר מוחמד ואחרים הורדה
16 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב ב"כ עו"ד גבארין מוחמד סובחי אגבריה חד'ר ואחרים גו''ח 20327/8 הורדה
17 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אגבריה מוסטפא אברהים הורדה
18 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אגבריה מוסטפא אברהים הורדה
19 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב אגבריה מוסטפא אברהים יוסף הורדה
20 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב אגבריה מוסטפא אברהים יוסף הורדה
21 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב אגבריה מוסטפא אברהים יוסף הורדה
22 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ב"כ עו"ד מוחמד סובחי ג'בארין אגבריה מוסטפא אחמד וח'אלד הורדה
23 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אגבריה מחמוד סעיד הורדה
24 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אגבריה מחמוד סעיד הורדה
25 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אגבריה מחמוד סעיד הורדה
26 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב ב"כ שמאי מוחסן זחאלקה אגבריה סאמי ואחרים הורדה
27 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב ב"כ שמאי מוחסן זחאלקה אגבריה סאמי ואחרים הורדה
28 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ב"כ עו"ד מוחמד סובחי ג'בארין אגבריה עבד ומספר מתנגדים הורדה
29 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב ב"כ עו"ד גבארין מוחמד סובחי אגבריה פארס חמדאן ואחרים הורדה
30 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ב"כ עו"ד מוחמד סובחי ג'בארין אגבריה תיסיר ומספר מתנגדים הורדה
31 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחאג'נה ויסאם, עו"ד ב"כ אחמד אגבאריה ומספר מתנגדים הורדה
32 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחאג'נה ויסאם, עו"ד ב"כ אחמד עבד אלכרים חסן אגבריה הורדה
33 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחאג'נה ויסאם, עו"ד ב"כ אחמד עבד אלכרים חסן אגבריה הורדה
34 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחאג'נה ויסאם, עו"ד ב"כ אחמד עבד אלכרים חסן אגבריה הורדה
35 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ב"כ עו"ד תאופיק אבו שקרה אחמד תאופיק מחאמיד הורדה
36 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ב"כ עו"ד תאופיק אבו שקרה אחמד תאופיק מחאמיד הורדה
37 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ב"כ עו"ד תאופיק אבו שקרה אחמד תאופיק מחאמיד הורדה
38 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ב"כ עו"ד מוחמד סובחי ג'בארין בן דאהוד אברהים
39 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חברת חשמל ברכה דוידה הורדה
40 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חברת חשמל ברכה דוידה הורדה
41 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חברת חשמל ברכה דוידה הורדה
42 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ב"כ עו"ד מוחמד סובחי ג'בארין ג'בארין מוחמד פרח הורדה
43 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב גאזי אגבריה הורדה
44 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב גאזי אגבריה הורדה
45 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב ב"כ עו"ד עמאר כאמל אגבריה דיאב אגבריה ומס. מתנגדים הורדה
46 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב ב"כ עו"ד עמאר כאמל אגבריה דיאב אגבריה ומס. מתנגדים הורדה
47 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ב"כ עו"ד עמאר אגבריה דיאב אגבריה סעיד ג'בארין ומס' הורדה
48 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ב"כ עו"ד עמאר אגבריה דיאב אגבריה סעיד ג'בארין ומס' הורדה
49 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות הדיה גבארין הורדה
50 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות הדיה גבארין הורדה
51 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות הדיה גבארין הורדה
52 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב ב"כ ראיד כבהא המועצה המקומית בסמ"ה
53 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב ב"כ ראיד כבהא המועצה המקומית בסמ"ה
54 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ב"כ עו"ד ראידה כבהא המועצה המקומית בסמ"ה ןמס. מתנג הורדה
55 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ב"כ עו"ד ראידה כבהא המועצה המקומית בסמ"ה ןמס. מתנג הורדה
56 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב ב"כ עו"ד אגבריה והמהנדס מחאגנה ו. המקומית לתכנון ובניה עירון הורדה
57 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב ב"כ עו"ד אגבריה והמהנדס מחאגנה ו. המקומית לתכנון ובניה עירון הורדה
58 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ואסים מוחמד סעיד מחאמיד הורדה
59 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ואסים מוחמד סעיד מחאמיד הורדה
60 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ואסים מוחמד סעיד מחאמיד הורדה
61 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ב"כ עו"ד וליד עסליה וליד עסליה ומס. מתנגדים הורדה
62 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב חאתם חרדאן אגבריה הורדה
63 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב חאתם חרדאן אגבריה הורדה
64 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב ב"כ עו"ד ויסאם מחאג'נה חכמת מחאג'נה הורדה
65 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב ב"כ עו"ד ויסאם מחאג'נה חכמת מחאג'נה הורדה
66 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ב"כ עו"ד שאדי מחאמיד יורשי המנוח מוחמד סעיד אגבאריה הורדה
67 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ב"כ עו"ד שאדי מחאמיד יורשי המנוח מוחמד סעיד אגבאריה הורדה
68 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ב"כ עו"ד שאדי מחאמיד יורשי המנוח מוחמד סעיד אגבאריה הורדה
69 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות כרם מחאמיד הורדה
70 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות כרם מחאמיד הורדה
71 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות כרם מחאמיד הורדה
72 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ב"כ עו"ד מוחמד סובחי ג'בארין מוחמד מוסטפא אגבאריה הורדה
73 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ב"כ עו"ד אמיר מחאמיד מוסטפא מחאמיד הורדה
74 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ב"כ עו"ד אמיר מחאמיד מוסטפא מחאמיד הורדה
75 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ב"כ עו"ד אמיר מחאמיד מוסטפא מחאמיד הורדה
76 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ב"כ עו"ד מוחמד עארף ג'בארין מוראד אברהים הורדה
77 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ב"כ עו"ד מוחמד עארף ג'בארין מוראד אברהים הורדה
78 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ב"כ עו"ד מוחמד עארף ג'בארין מוראד אברהים הורדה
79 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ספיה מוחמד מוראד מוחמד
80 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ספיה מוחמד מוראד מוחמד
81 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ספיה מוחמד מוראד מוחמד
82 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ב"כ עו"ד מוחמד עארף ג'בארין מוראד עבד אלטיף זכי הורדה
83 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב ב"כ עו"ד גבארין מוחמד סובחי מחאג'נה אריג' ואחרים
84 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ב"כ מחאג'נה ויסאם מחאג'נה חכמת הורדה
85 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ב"כ מחאג'נה ויסאם מחאג'נה חכמת הורדה
86 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ב"כ מחאג'נה ויסאם מחאג'נה חכמת הורדה
87 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב ב"כ עו"ד מוחמד סובחי ג'בארין מחאמיד ח'אלד סעיד הוגשה באיחור הורדה
88 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחאמיד חאלד בן סעיד הורדה
89 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחאמיד חאלד בן סעיד הורדה
90 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחאמיד חאלד בן סעיד הורדה
91 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ב"כ עו"ד מחאמיד מוחמד חוסיין מחאמיד חוסין הורדה
92 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ב"כ עו"ד מחאמיד מוחמד חוסיין מחאמיד חוסין הורדה
93 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ב"כ עו"ד מחאמיד מוחמד חוסיין מחאמיד חוסין הורדה
94 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב ב"כ עו"ד אמיר מחאמיד מחאמיד חוסין בן סעיד הורדה
95 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב ב"כ עו"ד אמיר מחאמיד מחאמיד חוסין בן סעיד הורדה
96 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ב"כ עו"ד סובחי מוחמד ג'בארין מחאמיד מוחמד אחמד ומס. מתנגדים הוגש באיחור
97 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב מחאמיד מחמוד אחמד
98 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ב"כ עו"ד מוחמד סובחי ג'בארין מחאמיד מחמוד אחמד הורדה
99 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחאמיד סובחי הורדה
100 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחמד עלי מחמוד מחאגנה
101 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחמד עלי מחמוד מחאגנה
102 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחמד עלי מחמוד מחאגנה
103 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחמד עלי מחמוד מחאגנה
104 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב ג'בארין מוחמד סובחי מחמד פרח הורדה
105 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב ב"כ עו"ד מורסי אבו מוך מחמוד מחאמיד אחמד
106 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב ב"כ עו"ד מורסי אבו מוך מחמוד מחאמיד אחמד
107 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב מחמוד סעיד אגבריה הורדה
108 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב מחמוד סעיד אגבריה הורדה
109 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ב"כ עו"ד וליד עסליה סמר מוראד ומס. מתנגדים הורדה
110 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ב"כ עו"ד וליד עסליה סמר מוראד ומס. מתנגדים הורדה
111 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד מוחמד עבד ב"כ עו"ד מוחמד עבד ב"כ
112 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד מוחמד עבד ב"כ עו"ד מוחמד עבד ב"כ
113 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד מוחמד עבד ב"כ עו"ד מוחמד עבד ב"כ
114 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ויקטור פילרסקי רשות מקרקעי ישראל הורדה
115 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב ויקטור פילרסקי רשות מקרקעי ישראל הורדה
116 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ויקטור פילרסקי רשות מקרקעי ישראל הורדה
117 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב ב"כ עו"ד גבארין מוחמד סובחי שרים מוסטפא אחמד ואחר הורדה