256-0797050

שינוי יעוד ממגורים למבנה מוסדות ציבור עין קניה ג/25869

מטרת התוכנית


שינוי יעוד ממגורים ג2 למבנה מוסדות ציבור לשימוש מקלט ציבורי וביטול חלק מסוף דרך 52 מערב עין קניה.

עיקרי הוראותיה


- שינוי יעוד ממגורים ג2 למבנה מוסדות ציבור.
- שינוי יעוד דרך מאושרת למבנה מוסדות ציבור.
- קביעת הוראות בניה ומגבלות בניה.
- קביעת קווי בניין זכויות בניה.
- קביעת הוראות למתן היתר בניה.

דברי הסבר


- התכנית משנה יעוד משטח מגורים ג2 למבנה מוסדות ציבור לשימוש מקלט ציבורי ממערב עין קניה.
- התכנית מבטלת חלק מסוף דרך 52 המאושרת.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מבני ציבור (מ"ר) 1,189 מ"ר מ"ר +1,189 מ"ר
מגורים (יח"ד) יח"ד +1 יח"ד -1 יח"ד לפי צפיפות 3.652 לדונם
מגורים (מ"ר) מ"ר +597 מ"ר -597 מ"ר 199% עיקרי

מקום התוכנית


התכנית ממוקמת מערב כפר עין קניה.

מסמכי התוכנית


מסמכים חתומים
חניה חתום ל108 ג' - מחוזות הורדה
מצב מאושר חתום ל108 ג' - מחוזות הורדה
תדפיס הוראות התכנית חתום ל108 ג' - מחוזות הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע - חתום ל108 ג' - מחוזות הורדה
תדפיס הוראות התכנית חתום להפקדה הורדה
חניה חתום להפקדה הורדה
מצב מאושר חתום להפקדה הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
מסמכים
תצהיר שינויים בין גרסאות עצים בוגרים הורדה
פרוטוקול / החלטות פרוטוקול הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
הפקת מסמך בדבר העברת התכנית המאושרת למשרדי הוועדה המקומית 04/08/2021 16 10
התכנית אושרה 04/08/2021 16 10
פרסום לאישור בעיתונים 02/07/2021 תאריך פרסום בעיתון: 01/07/2021. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 02/07/2021. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 02/07/2021. עיתון: כל אל ערב. 16 10
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 23/06/2021 16 10
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 23/06/2021 16 10
פרסום לאישור ברשומות 23/06/2021 תאריך פרסום: 23/06/2021. מס' ילקוט פרסומים: 9703. עמוד: 7133. שנה עברית: התשפא . 16 10 צפייה
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 07/06/2021 16 10
לא הוגשו התנגדויות 19/05/2021 15 9
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 26/03/2021 15 9
פרסום להפקדה בעיתונים 19/03/2021 תאריך פרסום בעיתון: 17/03/0221. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 19/03/2021. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 19/03/2021. עיתון: כל אל ערב. 15 9
פרסום להפקדה ברשומות 16/03/2021 תאריך פרסום: 16/03/2021. מס' ילקוט פרסומים: 9486. עמוד: 4354. שנה עברית: התשפא . 15 9 צפייה
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 10/03/2021 15 9
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 17/02/2021 15 9
החלטה בדיון בהפקדה 03/02/2021 9 7
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 11/10/2020 9 7
קבלת תכנית 26/08/2020 8 6

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 256-0416503 קרית חינוך -עין קניה החלפה צפייה
תוכנית ג/ 17089 תכנית מתאר חדשה עין קניה החלפה צפייה
תוכנית ג/ 19243 איכסון תירותי בכפרים הדרוזים בגולן החלפה צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2021002 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 03/02/2021
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021002 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 03/02/2021
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 21/06/2021 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 07/03/2021 הורדה