251-0836973

איחוד וחלוקה בכפר כמא

מטרת התוכנית


מימוש בניה תוך איחוד וחלוקה .

עיקרי הוראותיה


1. איחוד וחלוקה בחלק מחלקה 97 בגוש 15333 .
2. שינוי הוראות בינוי ופיתוח .
3. הקטנת גודל מגרש מזערי להקמת 2 יח"ד במגרש .
4 .הרחבת דרך .

דברי הסבר


מדובר בתכנית או"ח ללא הסכמה היזומה ומוגשת ע"י המועצה המקומית כפר כמא . יצויין כי קיים תשריט חלוקה מס' 75 המאושר ע"י רמ"י , הועדה המקומית וכן ע"י בית משפט השלום בנצרת , בתיק אזרחי מס' א 004680/95 מיום 04/05/2006 . התכנית מציעה לאחד את השטחים של המדינה לאחר אשור תכנית ג/21324 , ע"י איחוד השטחים לצורכי ציבור , וכן לחלק את שטחי המגורים למגרשים .

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מבני ציבור (מ"ר) 1,729 מ"ר +1,670 מ"ר +59 מ"ר לפי 50% מהזכויות המאשרות ( 80% שטח עיקרי ) - הערכת מימוש.
מגורים (יח"ד) 47 יח"ד +48 יח"ד -1 יח"ד לפי צפיפות 3 יח"ד/דונם באזורי המגורים במצב מוצע ומצב מאושר.
מגורים (מ"ר) 14,445.6 מ"ר +14,808.2 מ"ר -362.6 מ"ר לפי 72% שטח עיקרי במגורים א' ו 108% במגורים ב' , במצב מאושר ומצב מוצע.

מקום התוכנית


שכונה מזרחית , צפונית לכביש 767

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
בינוי נספח בינוי - גליון חתכים הורדה
בינוי תכנית בינוי - תנוחה הורדה
חלוקה ורישום תשריט חלוקה הורדה
טבלאות איזון והקצאה טבלת הקצאה ואיזון הורדה
תנועה נספח תנועה הורדה
מצב מאושר מצב מאושר הורדה
טבלאות איזון והקצאה טבלת הקצאה ואיזון - נספח מילולי הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
מסמכים
פרוטוקול / החלטות פסק דין הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
התכנית אושרה 29/06/2021 27 14
פרסום לאישור ברשומות 24/06/2021 תאריך פרסום: 24/06/2021. מס' ילקוט פרסומים: 9704. עמוד: 7144. שנה עברית: התשפא . 27 14 צפייה
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 24/06/2021 27 14
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 23/06/2021 27 14
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 03/01/2021 22 14
פרסום להפקדה ברשומות 09/11/2020 תאריך פרסום: 09/11/2020. מס' ילקוט פרסומים: 9203. עמוד: 1010. שנה עברית: התשפא . 22 14 צפייה
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 08/11/2020 22 14
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 08/11/2020 22 14

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 251-0581199 כפר כמא- שינויים נקודתיים כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 21324 תכנית מתאר - כפר כמא שינוי צפייה
תוכנית ג/ 21904 תכנית למבנים חקלאיים במחוז הצפון כפיפות צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2021004 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון 03/01/2021
סדר יום הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 23/06/2021 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 08/11/2020 הורדה
נוסח פרסום חתום - pdf 08/11/2020 הורדה
נוסח פרסום חתום - pdf 23/06/2021 הורדה
נוסח פרסום עברית -word 08/11/2020 הורדה
נוסח פרסום עברית -word 23/06/2021 הורדה