251-0581199

כפר כמא- שינויים נקודתיים

מטרת התוכנית


רה-תכנון נקודתי הכולל: שינוי תוואי דרך מס' 40, ביטול והוספת שבילים, הוספת הנחיות מיוחדות, ושינוי קווי בניין .

עיקרי הוראותיה


1. שינוי יעודי קרקע התקפים:
א. משטח לתכנון בעתיד, מגורם, מגורים ב' למגורים ומסחר.
ב. שינוי וביטול שבילים: שינוי יעודי קרקע משביל למגורים ומגורים ב' לשביל.
ג. שנוי מדרך מאושרת למגורים וממגורים לדרך מוצעת.
2. הוספת הנחיות מיוחדות בהוראות התכנית.
3. שינוי קווי בנין .
4. הוספת חזית מסחרית.
5. קביעת שימושים ביעודי קרקע.
6. קביעת הוראות וזכיות בנייה.

דברי הסבר


המועצה מקומית כפר כמא יוזמת תכנית לשינויים נקודתיים כדי להתאים מצב בפעל למצב סטטוטורית.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
חדרי מלון / תיירות (מ"ר) 14,842 מ"ר +19,605 מ"ר -4,763 מ"ר
מבני ציבור (מ"ר) 2,939 מ"ר +2,905 מ"ר +34 מ"ר
מגורים (יח"ד) 878 יח"ד +800 יח"ד +78 יח"ד
מגורים (מ"ר) 288,022 מ"ר +273,922 מ"ר +14,100 מ"ר
מסחר (מ"ר) 34,462 מ"ר +32,583 מ"ר +1,879 מ"ר

מקום התוכנית


על כביש 767-כפר תבור-כנרת המושבה,כ-4 ק"מ ממזרח לצמת כפר תבור,בין שדמות דבורה לשרונה.

מסמכי התוכנית


מסמכים חתומים
מצב מאושר מצב מאושר - חתום לאישור הורדה
תדפיס הוראות התכנית חתום לאישור הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע - חתום לאישור הורדה
תדפיס הוראות התכנית חתום להפקדה הורדה
מצב מאושר מצב מאושר-חתום להפקדה הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
קו כחול הורדה
תאי שטח הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
הפקת מסמך בדבר העברת התכנית המאושרת למשרדי הוועדה המקומית 08/07/2021 29 18
התכנית אושרה 08/07/2021 29 18
פרסום לאישור בעיתונים 18/06/2021 תאריך פרסום בעיתון: 17/06/2021. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 18/06/2021. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 18/06/2021. עיתון: עיתון מקומי א. 29 18
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 01/06/2021 29 18
פרסום לאישור ברשומות 13/04/2021 תאריך פרסום: 13/04/2021. מס' ילקוט פרסומים: 9535. עמוד: 4887. שנה עברית: התשפא . 26 18
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 11/04/2021 26 18
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 31/01/2021 26 18
החלטה בדיון בהתנגדויות 15/06/2020 26 18
הוגשו התנגדויות 22/01/2020 15 8
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 01/12/2019 15 8
פרסום להפקדה בעיתונים 22/11/2019 תאריך פרסום בעיתון: 20/11/2019. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 22/11/2019. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 22/11/2019. עיתון: אל-סינארה. 15 8
פרסום להפקדה ברשומות 05/11/2019 תאריך פרסום: 05/11/2019. מס' ילקוט פרסומים: 8505. עמוד: 984. שנה עברית: התשף . 15 8 צפייה
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 05/11/2019 15 8
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 24/10/2019 15 8
החלטה בדיון בהפקדה 10/01/2019 14 8
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 07/06/2018 14 8
קבלת תכנית 10/01/2018 8 3

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 10232 שינוי יעוד למגורים, שינוי למתאר, כפר קמא. שינוי צפייה
תוכנית ג/ 10367 מתחם אגף הרווחה, שינוי למתאר, כפר קמא. שינוי צפייה
תוכנית ג/ 20445 יעוד שטח חקלאי למגורים ע"ש ג'מיל אשמוז, כפר כמא שינוי צפייה
תוכנית ג/ 21324 תכנית מתאר - כפר כמא שינוי צפייה
תוכנית ג/ 4754 שנוי יעוד לתחנת תידלוק כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 5710 תכנית מתאר כפר כמא. שינוי צפייה
תוכנית גמ/ מק/ 4754/ 274 קביעת בינוי מחייב לבניה המותרת באזור, כפר קמא כפיפות צפייה
תוכנית גמ/ מק/ 5710/ 404 שינוי קווי בניין ע"פ סעיף 62א(א)4 שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 251-0711036 כפר כמא- שינויים נקודתיים שינוי
תוכנית 251-0836973 כפר כמא- שינויים נקודתיים כפיפות
תוכנית 251-0956920 כפר כמא- שינויים נקודתיים כפיפות

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2020032 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 27/10/2020
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2020019 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 15/06/2020
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2020019 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 15/06/2020
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019001 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 10/01/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019001 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 10/01/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה לפרסום בדבר ביטול אישור תכנית 25/04/2021 הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 01/02/2021 הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 05/04/2021 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 05/11/2019 הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אינג' לאפי חאלד מו"מ כפר כמא הורדה
2 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אשתמוז סיסיליה הורדה
3 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חאכו מוסא הורדה
4 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מנחם עדי מהנדס ועדה מרחבית לתו"ב הגליל המזרחי הורדה
5 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד סלים גרייב מייצג את שפיק מוחמד אברק הורדה
6 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות תחאוחו (אברק) הודא הורדה
7 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות תחאוחו גונאי הורדה