ג/ 4754

שנוי יעוד לתחנת תידלוק

מטרת התוכנית


ייעוד הקרקע להקמת תחנת תדלוק ומסעדה

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


ישוב: כפר כמא

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
נספחים
תקנון מוקלד הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 30/07/1987 תאריך פרסום: 30/07/1987. מס' ילקוט פרסומים: 3471. עמוד: 222. שנה עברית: התשמז . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 27/06/1987 תאריך פרסום בעיתון: 27/06/1987.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 25/03/1987
החלטה בדיון באישור תכנית 14/01/1987
פרסום להפקדה ברשומות 15/08/1986 תאריך פרסום: 15/08/1986. מס' ילקוט פרסומים: 3370. עמוד: 2933. שנה עברית: התשמו . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 19/06/1986 תאריך פרסום בעיתון: 19/06/1986.
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה 21/03/1986
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 21/03/1986
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו 21/03/1986
החלטה בדיון בהפקדה 31/10/1983
קבלת תכנית 22/05/1983

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 251-0711036 שנוי יעוד לתחנת תידלוק שינוי
תוכנית 251-0291567 שנוי יעוד לתחנת תידלוק שינוי
תוכנית גמ/ מק/ 4754/ 274 שנוי יעוד לתחנת תידלוק שינוי צפייה
תוכנית ג/ 21324 שנוי יעוד לתחנת תידלוק כפיפות צפייה
תוכנית 251-0581199 שנוי יעוד לתחנת תידלוק כפיפות
תוכנית 251-0566018 שנוי יעוד לתחנת תידלוק ללא שינוי
תוכנית 251-0614917 שנוי יעוד לתחנת תידלוק ללא שינוי
תוכנית 251-0422956 שנוי יעוד לתחנת תידלוק ללא שינוי