גמ/ מק/ 4754/ 274

קביעת בינוי מחייב לבניה המותרת באזור, כפר קמא

מטרת התוכנית


קביעת בינוי מחייב לבניה המותרת באזור התכנית.

עיקרי הוראותיה


נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מסחר (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 13/09/2004 תאריך פרסום: 13/09/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5329. שנה עברית: התשסד . צפייה
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 30/12/2003

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 4754 שנוי יעוד לתחנת תידלוק שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 251-0711036 קביעת בינוי מחייב לבניה המותרת באזור, כפר קמא שינוי
תוכנית 251-0566018 קביעת בינוי מחייב לבניה המותרת באזור, כפר קמא שינוי
תוכנית 251-0291567 קביעת בינוי מחייב לבניה המותרת באזור, כפר קמא שינוי
תוכנית 251-0614917 קביעת בינוי מחייב לבניה המותרת באזור, כפר קמא שינוי
תוכנית 251-0422956 קביעת בינוי מחייב לבניה המותרת באזור, כפר קמא שינוי
תוכנית ג/ 21324 קביעת בינוי מחייב לבניה המותרת באזור, כפר קמא כפיפות צפייה
תוכנית 251-0581199 קביעת בינוי מחייב לבניה המותרת באזור, כפר קמא כפיפות

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2003012 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון 30/12/2003
פרוטוקול הורדה