251-0769778

איחוד וחלוקה ללא הסכמה בתכנית גנ/18360, משפ' מטר - עילבון

מטרת התוכנית


איחוד וחלוקה ללא הסכמה בשכונה המערבית לישוב עילבון

עיקרי הוראותיה


איחוד וחלוקה ללא הסכמה הכוללת טבלאות איזון והקצאה
שינוי בקווי בניין
הגדלת תכסית קרקע
התווית זיקת הנאה
הוספת שטחי שרות ע"פי תקנה 13ב לתקנות התו"ב
קביעת גובה המבנה
קביעת הוראות להריסת מבנים
קביעת תנאים למתן היתר בניה

דברי הסבר


התכנית שייכת לחלק מחלקות 31,34,60 גוש 15411 בשכונה המערבית של עילבון
לאחר אישור תכנית גנ/18360 מיום 04/2011, נקבע סעיף שלפיו תנאי למתן היתרי בניה יהיה אישור תשריט/תכנית איחוד וחלוקה כדין.
התכנית הזו נערכה לצורך איחוד וחלוקה ללא הסכמת הבעלים לצורך הסדרת מצב קנייני בין הבעלים (פרטיים + מדינה) עקב שינוי בתוואי שביל הולכי רגל והצעת דרך משולבת בתחום תכנית גנ/18360
התכנית מסדירה גם כן קווי בניין תכנוניים למבנים קיימים בתחום המגרשים ומגדילה תכסית קרקע מ- 36% ל- 62% ומציעה זיקת הנאה ברוחב 3 מ' לצורך נגישות למגרשים המוקצים

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 27 יח"ד +27 יח"ד יח"ד 12 יח"ד לדונם לפי ג/5516
מגורים (מ"ר) 3,309 מ"ר +3,309 מ"ר מ"ר 144% שימוש עיקרי לפי ג/5516

מקום התוכנית


שכונה מערבית בישוב עילבון

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
חלוקה ורישום הורדה
טבלאות איזון והקצאה הורדה
מצב מאושר הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
מסמכים
התנגדויות התנגדות לתכנית הורדה
חוות דעת לפי סע' 96א חווד מהנדס הורדה
חוות דעת לפי סע' 96א חווד יועמש ומהנדס הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 14/04/2021 13 6
התכנית פורסמה להתנגדויות לפי סעיף 106 ב 21/02/2021 13 6
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 08/03/2020 7 4
פרסום להפקדה ברשומות 06/01/2020 תאריך פרסום: 06/01/2020. מס' ילקוט פרסומים: 8621. עמוד: 2882. שנה עברית: התשף . 7 4 צפייה
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 01/01/2020 7 4
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 07/10/2019 2 1

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 5516 תכנית מתאר עילבון החלפה צפייה
תוכנית גנ/ 18360 שנוי תוואי דרך להולכי רגל, עילבון החלפה צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2021013 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון 23/02/2021
סדר יום הורדה
2020011 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון 08/03/2020
פרוטוקול הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה מתוקנת על הפקדת תכנית 21/02/2021 הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 14/04/2021 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 01/01/2020 הורדה
נוסח פרסום חתום - pdf 21/02/2021 הורדה
נוסח פרסום חתום - pdf 01/01/2020 הורדה
נוסח פרסום חתום - pdf 14/04/2021 הורדה
נוסח פרסום עברית -word 14/04/2021 הורדה
נוסח פרסום עברית -word 21/02/2021 הורדה
נוסח פרסום עברית -word 01/01/2020 הורדה