256-0890772

שינוי משטח ללא תכנון מפורט למגורים מזרח בוקעאתא ג/25907

מטרת התוכנית


הרחבת תכנית מתאר לצד צפון מזרח בוקעאתא להסדרת מבנה קיים.

עיקרי הוראותיה


- שינוי משטח ללא תכנון מפורט למגורים ב' ולדרך מוצעת.
- קביעת שימושים המותרים לכל יעוד קרקע.
- קביעת הוראות למתן היתר בניה.
- קביעת הוראות לפיתוח השטח.

דברי הסבר


הרחבת תכנית מתאר בוקעאתא לצד צפוני מזרחי לישוב בוקעאתא .
התכנית מציעה שינוי יעוד משטח ללא תכנון מפורט למגורים ב'' והארכת דרך מס' 30.
התכנית ממוקמת חוץ לתכנית הכוללנית וצמודה לתכנית מתאר המאושרת מס' ג/6121,
תכנית הכוללנית המאושרת בתאריך 28/07/2020. לא התייחסה למבנה הקיים מתאריך 2013 להסדרתו, ובזמן התנגדויות בפרסום להפקדה בתכנית הכוללנית הוגשה התנגדות.

החלטת הוועדה: לדחות את ההתנגדות. המתנגד נמצא מחוץ לקו הכחול של התוכנית בצמידות דופן לשטח המסומן ביעוד חקלאי שנועד להוות חיץ תכנוני למניעת פגיעה בשטחי הפיתוח
למגורים.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
חדרי מלון / תיירות (חדר) 5 חדר חדר +5 חדר
חדרי מלון / תיירות (מ"ר) 205 מ"ר מ"ר +205 מ"ר לפי הערכה של 5%
מבני ציבור (מ"ר) 205 מ"ר מ"ר +205 מ"ר לפי הערכה של 5%
מגורים (יח"ד) 15 יח"ד יח"ד +15 יח"ד
מגורים (מ"ר) 3,293 מ"ר מ"ר +3,293 מ"ר 130% עיקרי (פחות שימושים נילווים)
מסחר (מ"ר) 205 מ"ר מ"ר +205 מ"ר לפי הערכה של 5%
תעסוקה (מ"ר) 205 מ"ר מ"ר +205 מ"ר לפי הערכה של 5%

מקום התוכנית


התכנית ממוקמת צפון מזרח בוקעאתא בהר ורדה.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
סביבה ונוף הורדה
סביבה ונוף הורדה
בינוי הורדה
מצב מאושר הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
מסמכים
פרוטוקול / החלטות פרוטוקול הורדה
תצהיר שינויים בין גרסאות חומרי הועברו לאיכות הסביבה ונספח נופי הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום הודעה בדבר דחיית תכנית באתר אינטרנט 01/12/2020 10 8
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 14/10/2020 10 8
קבלת תכנית 21/09/2020 8 7

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 1 תכנית מתאר ארצית - תמא/ 1 כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 35 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימור כפיפות צפייה
תוכנית תממ/ 2/ 3 תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 3-תוספת רמת הגולן כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 19243 איכסון תירותי בכפרים הדרוזים בגולן החלפה צפייה
תוכנית 256-0433664 תכנית מתאר כוללנית בוקעאתה החלפה צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ערר/ 21/ 10 שינוי משטח ללא תכנון מפורט למגורים מזרח בוקעאתא ג/25907 ערר על

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2020003 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מסויימות ביישובי מיעוטים 01/12/2020
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה