201-0587758

ג-24035שינוי יעוד למסחר משולב מבנים ומוסדות ציבור לבריאות מזרעה

מטרת התוכנית


שינוי יעוד ממסחר ליעוד מסחר משולב מבנים ומוסדות ציבור לבריאות

עיקרי הוראותיה


1. שינוי יעוד ממסחר ליעוד מסחר משולב מבנים ומוסדות ציבור לבריאות ישמש בחלקו לבית אבות סיעודי ,מרפאה ,מוסדות רווחה ובחלקו למקומות בידור.
2. הוספת זכויות בניה ליעוד מבנים ומוסדות ציבור ללא שינוי בזכויות המסחר
3. הוספת קומה שלישית והגבהת גובה המבנה ביעוד מבנים ומוסדות ציבור
4. שינוי שימושים ביעוד שפ"פ
5. שינוי הוראות בינוי ליעוד מגורים

דברי הסבר


מדובר על מתחם חאמד סנטר בכניסה לישוב מזרעה
מדובר על יעוד מסחר על פי תוכנית ג/13161 מאושרת .
תוכנית זו באה להוסיף לשימוש המסחרי הקיים גם שימוש למוסדות ציבור לבריאות לצורך הקמת מוסד סיעודי המכיל 6 מחלקות (36 מיטות במחלקה ) ושירותי תמך כנדרש בפרוגרמה של משרד הבריאות ,לפי מפתח של כ-1080 מ"ר ברוטו למחלקה , סה"כ כ-6500 מ"ר בשתי קומות ,במבנה הקיים כיום במקום שטחים למסחר .
השטחים למסחר שנגרעו מהמבנה הקיים לטובת המוסד הסיעודי ינויידו לקומה שלישית המבוקשת בתוכנית זו . אין תוספת זכויות בניה למסחר .
בנוסף תוכנית זו באה להסדיר שימוש חניה בשp"פ הגובל עם כביש 4 שפ"פ זה הינו גבוה מכביש 4 בכ-3 מ' ואין גישה מהכביש הארצי ישירות למתחם . לכן לחניה בשטח זה אין השפעה על הכביש הראשי מבחינה תחבורתית .

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מבני ציבור (מ"ר) 5,500 מ"ר מ"ר +5,500 מ"ר
מגורים (יח"ד) 8 יח"ד +9 יח"ד -1 יח"ד לפי 5 יח"ד לדונם עפ"י תוכנית מאושרת קודמת ג/13161. 2 יח"ד מינ' למגרש.
מגורים (מ"ר) 1,655.15 מ"ר +1,736 מ"ר -80.85 מ"ר מגורים א-2 לפי ג/13161 מאושרת -87% בניה עיקרי
מסחר (מ"ר) 4,863.13 מ"ר +4,810 מ"ר +53.13 מ"ר 42% שטח עיקרי לפי ג/13161

מקום התוכנית


הכניסה למזרעה -מתחם חאמד סנטר

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום תוכנית מאושרת הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום 1 הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום 2 הורדה
מסמכים חתומים
תדפיס הוראות התכנית חתום להפקדה הורדה
אקוסטיקה נספח אקוסטי-חתום להפקדה הורדה
ביוב, ניקוז, אספקת מים וסידורי תברואה תוואי אספקת מים-חתום להפקדה הורדה
מים תכנית פיתוח אספקת מים וסילוק שפכים-חתום להפקדה הורדה
תנועה נספח תנועה-חתום להפקדה הורדה
תשתיות תשתיות קיימות ומוצעות-חתום להפקדה הורדה
תשתיות נספח מים וביוב-חתום להפקדה הורדה
תשתיות פרשה טכנית-חתום להפקדה הורדה
ביוב פתרון קצה ביוב-חתום להפקדה הורדה
מצב מאושר חתום להפקדה הורדה
בינוי נספח בינוי-חתום להפקדה הורדה
נספחים
נספח/ הוראות דרכים תנועה וחניה תוכנית מאושרת הורדה
נספח כללי/אחר תוכנית מאושרת הורדה
נספח/ הוראות בינוי 3 הורדה
נספח/ הוראות בינוי 2 הורדה
נספח/ הוראות בינוי 1 הורדה
נספח/ הוראות פיתוח תשתיות 5 הורדה
נספח/ הוראות פיתוח תשתיות 4 הורדה
נספח/ הוראות פיתוח תשתיות 3 הורדה
נספח/ הוראות פיתוח תשתיות 2 הורדה
נספח/ הוראות פיתוח תשתיות 1 הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
מסמכים
פרוטוקול / החלטות פרוטוקול ועדה מקומית הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
הפקת מסמך בדבר העברת התכנית המאושרת למשרדי הוועדה המקומית 04/11/2020 22 16
התכנית אושרה 04/11/2020 22 16
פרסום לאישור ברשומות 26/10/2020 תאריך פרסום: 26/10/2020. מס' ילקוט פרסומים: 9169. עמוד: 612. שנה עברית: התשפא . 22 16 צפייה
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 26/10/2020 22 16
פרסום לאישור בעיתונים 23/10/2020 תאריך פרסום בעיתון: 23/10/2020. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 23/10/2020. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 20/10/2020. עיתון: מעריב הבוקר. 22 16
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 18/10/2020 22 16
לא הוגשו התנגדויות 16/07/2020 22 16
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 21/05/2020 22 16
פרסום להפקדה בעיתונים 03/04/2020 תאריך פרסום בעיתון: 02/04/2020. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 03/04/2020. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 03/04/2020. עיתון: עיתון מקומי א. 22 16
פרסום להפקדה ברשומות 18/03/2020 תאריך פרסום: 18/03/2020. מס' ילקוט פרסומים: 8754. עמוד: 5108. שנה עברית: התשף . 22 16 צפייה
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 17/03/2020 22 16
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 17/03/2020 22 16
החלטה בדיון בהפקדה 28/01/2019 15 13
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 12/06/2018 10 9
קבלת תכנית 29/01/2018 10 9

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 13161 תכנית מתאר מזרעה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 20226 חיבורים לדרך שירות של דרך 4, מזרעה ללא שינוי
תוכנית ג/ 1130 תכנית מפורטת מס' 1130 ללא שינוי
תוכנית ג/ 18677 הקטנת תוואי דרך מס' 1, מזרעה ללא שינוי צפייה
תוכנית חא/ מק/ 2004/ 10 הגדלת גובה מבנים, מזרעה שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 18/ 37 ג-24035שינוי יעוד למסחר משולב מבנים ומוסדות ציבור לבריאות מזרעה ערר על

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2020001 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדה מקצועית לביוב בהתאם לתמא/ 34 14/01/2020
פרוטוקול הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019006 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדה מקצועית לביוב בהתאם לתמא/ 34 22/10/2019
פרוטוקול הורדה
מסמך החלטות הורדה
2019007 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 25/03/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019007 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 25/03/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019007 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 25/03/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019007 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 25/03/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019004 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 04/02/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019003 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 28/01/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019003 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 28/01/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2018020 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 17/09/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2018013 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 01/08/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2018013 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 01/08/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 24/09/2020 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 17/03/2020 הורדה